Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » duchovno » kostol

Kostol, Východné Slovensko

Kostol v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Východné Slovensko:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, svätého Michala, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Krista Kráľa, Święta Góra Jawor, svätáho Mikuláša Biskupa, Chrám sv. Michala Archanjela, svätého Františka z Assisi, svätého Mikuláša, Bazilika narodenia Panny Márie, Konkatedrála Svätého Mikuláša, nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, kostol, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Kríža, Koscelek, svätého Floriána, Devleskero Kher – Boží Dom, kostol, Kráľovnej Pokoja, kostol, kostol, Nový evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, kostol, Kalvária, kostol, kostol, drevená cerkev, kostol, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša

Kostol, Východné Slovensko:, 2 z 17

kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, kostol, Gotický evanjelický kostol, Svätých košických mučeníkov, kostol, Uršulínsky kostol, svätého Jána Krstiteľa, Dominika Trčku, Františkánsky kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, kostol, Sv. Anny, svätého Mikuláša, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Premonštrátsky kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Studentský kostol, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 3 z 17

svätého Ondreja, Premonštrátsky kláštor, Jozefínsky kostol, kostol svätého Juraja, Evanjelický kostol, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, Kostol sv.Jána z Boha, kostol, zmŕtvychvstalého Krista, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, svätej Rodiny, kostol, Svätého ducha, Evanjelický filiálny kostol, svätého Júdu Tadeáša, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätej Anny, Kaplnka božského srdca Ježišovho, navštívenia Panny Márie, Zosnutia Panny Márie, Krista Kráľa, Nanebovzatia Panny Márie, narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kráľovnej pokoja, Židovská synagóga, Židovská synagóga, svätého Bartolomeja, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Špitálsky kostol svätého Ducha, kostol, Svätých košických mučeníkov, Katedrála svätého Martina, Svätého archanjela Michala, Panny Márie Pomocnice, kostol, Farský kostol Narodenia Panny Márie, svätých Petra a Pavla, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Panny Márie, svätého Gorazda, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Pútnická kaplnka sv. Kríža, Kostol svätého Juraja, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, svätých Petra a Pavla, Očisťovania Panny Marie, Kostol Sv. Ladislava, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 4 z 17

Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, Evanjelický kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Jána Krstiteľa, svätého Ladislava, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Synagóga, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Ondreja, Kostol sv. Egídia, svätého Michala Archanjela, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Dominika Savia, Kostol svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Salvatora, svätého Michala, archanjela, Kostol sv. Jozefa (františkáni), Nanebovzatia Panny Márie, Arminius, kostol, Cintorín stary, svätého Jána Nepomuckého, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Evanjelický kostol, kostal sv. Michala, svätého Štefana, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Mikuláša, svätého Mikuláša, Evanjelický kostol, svätého Jozefa, Narodenia Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Jána, kostol, svätého prorok Izaiáša, svätého Michala, Zbor cirkvi Bratskej, kostol, Exercičný dom sv. Ignáca, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, svätého Michala, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, Nanebovzatej Panny Márie, Evanjelický kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, Narodenie Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Bazilika svätého Egidia, svätého Štefana, kostol, Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, Pravoslávna cirkev, kostol, kostol, Kaplnka sv. Jána Bosca, svätej Márie Magdalény, Sv.Ježiš, svätého Ježiša, svätého Michala, kostol, kostol, svätej Panny Marie, Cintorin novy, kostol, kostol, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, kostol, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, katolický kostol, kostol, svätej Márie, kostol, svätého Marka, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, svätého Františka, sv. Kríža, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, Panny Márie ružencovej, Farský kostol všetkých svätých, kostol, kostol, Svätý Peter a Pavol, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, Ducha Svätého, kostol, Židovská synagóga, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 6 z 17

kostol, Návrat k čistým prameňom, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Svätej trojice, kostol, svätý Lukáš, svätej Barbory, svätej Márie, kostol, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, Chrám Božej Múdrosti, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Narodenia svätej Márie, kostol, Farský kostol sv. Trojice, svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsvätejsej Trojice, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, III. Kristus pred veľkňazom Annášom, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, II. Kristus na hore Olivovej, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, I. Posledná večera, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 7 z 17

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, svätého Michala, kostol, svätého Michala, Kostol sv. Jána Apoštola, Kaplnka sv. Rocha, sv. Hubert, Navštívenie Panny Márie, Bazilika Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, svätej Anny, Povýšenie svätého kríža, kostol, kostol, kostol, svätého Romualda, kostol, svätého Ducha, Gréckokatolícka kaplnka, kostol, sv. Hubertus, svätého Cyrila, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, sv.Anna, kostol, Gr.katolícka cirkev - farnosť Rozhanovce, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, svätých Petra a Pavla, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Anjela strážcu, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 8 z 17

kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Marie, svätej Kataríny, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, svätého Štefana prvomučeníka, svätého Kríža, svätého Ducha, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Anny, Svätého Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Zvonička, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, svätého Martina, kostol, svätého Alexandra Nevského, svätého Vavrinca, Zosnutia presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Petra, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Kríža, svätej Paraskievy, kostol, svätého Michala archaniela, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 9 z 17

Všetkých svätých, Pokrov Prečistej Márie, svätého Jozefa, Kostol Všechsvätých, svätých Petra a Pavla, Kostol Ružencovej Panny Márie, svätej Anny, svätej Márie, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, svätých Kozmu a Damiána, svätého Vavrinca, kostol, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, svätý Ján, kostol, svätého Kozmu a Damiána, kostol, Kostol svätej Uršule, svätý Štefan, kostol, Kostol svätého Štefana, svätej Márie, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Rímsko katolícky farský úrad, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, dom Nádeje, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, sv. Mária, svätý Martin, svätého Michala Archaniela, kostol, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Nanebovstúpenie Pána, kostol, Cirkev Bratská, svätého Michala, archanjela, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, XIII. Kristus sa zjavuje apoštolom, kostol, kostol, kostol, Sála kráľovstva, X. Snímanie Krista z kríža

Kostol, Východné Slovensko:, 10 z 17

kostol, chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Mariánska kaplnka P. M. Lurdskej, kostol, svätej Trojice, Najsvätejšej Eucharistie, kostol, kostol, kostol, Mariánska kaplnka, svätej Anny, svätý Martin, Nanebovstúpenia Pána, VIII. Pribíjanie Krista na kríž, VII. Kristus napomína plačúce ženy, svätého Jána Evanjelistu, kostol, kostol, sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, XIV. Nanebovstúpenie Krista, XI. Ukladanie Krista do hrobu, kostol, kostol, svätej Márie, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, VI. Ecce Homo a Korunovanie Krista, IV. Sväté schody, kostol, V. Bičovanie Krista, XII. Zmŕtvychvstanie Krista, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätej Trojice, kostol, kostol, svätej Anny, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Ondreja, kostol, kostol, svätého Bazila Veľkého, kostol, svätého Juraja, kostol, Pokrove Panny Márie, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 11 z 17

kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, svätej Anny, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, obetovania Pána, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Kalvársky kostol sv. Kríža, svätých Cyrila a Metoda, Svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, kostol, kostol, Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Vasiľa, svätej Trojice, kostol, Chrám svätej trojice, kostol, kostol, kostol, Chrám svätých sedmopočetníkov, kostol, Panny Márie Sedembolestnej, Klaus - Synagóga sefardská, Povýšenia svätého Kríža, Sťatia svätého Jána Krstiteľa, Chrám Nanebovstúpenia Pána, svätej Anny, kostol, Evanjelický kostol, kostol, svätého Michala, svätých Petra a Pavla, Najsvätejšia trojica, svätej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda, svätý Kozma a Damián, Narodenia Presvätej Bohorodičky, sv.Michal, svätý Kozma a Damián, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, sv.Michal, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 12 z 17

svätého Michala, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Magdalény, kostol, svätej Márie, Kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Evanjelický kostol, svätej Trojice, kostol, svätého Michala, archanjela, kostol, svätého Juraja, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Kostol svätej Heleny, svätého Michala, svätého Michala, svätej Márie, kostol, svätého Martina, kostol, svätého Juraja, Všetkých svätých, Zbor svätého Jána Krstiteľa, Kostol, kostol, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätejPanny Márie, kostol, Fatimskej Panny Márie, Kostol svätých apoštolov Petra a Pavla, svätej Terézie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého archanjela Michala, kostol, svätého Štefana, svätý Mikuláš, Svätého Ducha, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 13 z 17

kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, Panny Márie Sedembolestnej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Evanjelický a.v. Chrám Boží, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, svätého Stanislava, Nanebovstúpenia Pána, svätého Ondreja, Zvestovania Pána, kostol, kostol, svätého Kríža, kostol, svätého pátra Pia, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, Všech Svatých, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, svätej Anny, Všetkých svätých, kostol, kostol, Narodenia Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archaniela, svätej Márie, kostol, kostol, Chrám sv. Michala Archanjela, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 14 z 17

svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, sv.Alžbety, kostol, kostol, kostol, svätej Matky Božej, kostol, kostol, Chrám sv. Paraskevy, svätej Marie, kostol, svätého Tomáša, kostol, svätého Jána, kostol, Matky Božej, svätej Márie, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, navštívenia Panny Márie, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, kostol, Kláštorisko, kostol, kostol, Prepodobných otcov sedmopočetníkov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Vasiľa, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Dom smútku Železník, svätého Mikuláša, kostol, Pravoslávny chrám, kostol, svätého Demetera, kostol, kostol, svätého Mateja, svätého Juraja

Kostol, Východné Slovensko:, 15 z 17

kostol, kostol, svätého Ladislava, kostol, Narod. Panny Márie, svätého Andreja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, sv. Trojice, Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Sv. Jozefa, Synagóga, kostol, svätého Antona, kostol, Nanebovzatia Márie, Dom Smútku, kostol, svätého Imricha, sv. Jána Krstiteľa, kostol, svätého Antona, svätej Marty, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Všetkých Svätých, svätého Bartolomeja, chrám sv. Michala, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätá Anna, Pokrovej Panny Márie, kostol, kostol, svätej Márie, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 16 z 17

svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Všechsvätých, kostol, sv. Demeter, Panny Márie, kostol, sv. Panna Mária, kostol, svätého Demetera, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, svätých Kozmu a Damjana, sv. Petra a Pavla, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, chrám sv. Michala, Všetkých Božích Svätých, kostol, kostol, svätý Jozef, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Panna Mária, kostol, svätého Michala, Kostol svätého Bartolomeja, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania, kostol, ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, Mária Magdaléna, kostol, východného obradu Panny Márie, Gréckokatolícky chrám svätej Márie, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 17 z 17

kostol, Východného obradu Panny Márie, Panny Márie, kostol, Dom Smútku, kostol, Všetkých svätých, kostol, Holmiková kaplnka, svätého Krista Kráľa, narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Povýšenia sv. kríža, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, svätého Jána Nepomúckeho, svätého Michal, kaplnka svätého Jána, kostol, Chrám Svätej Trojice, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätého Michala, svätého Augustína

kostol inde

Prešovský kraj (1499x), Košický kraj (843x), Spiš (370x), okres Bardejov (257x), okres Košice - okolie (228x), okres Prešov (215x), okres Michalovce (145x), okres Stropkov (144x), okres Vranov nad Topľou (136x), okres Svidník (130x), okres Humenné (122x), okres Sabinov (121x), okres Trebišov (116x), okres Kežmarok (108x), okres Poprad (106x), okres Levoča (97x), Košice (92x), okres Spišská Nová Ves (90x), okres Stará Ľubovňa (88x), okres Rožňava (86x), okres Sobrance (73x), okres Snina (72x), okres Medzilaborce (60x), okres Gelnica (58x), Prešov (45x), okres Košice I (38x), okres Košice IV (36x), okres Košice II (33x), mesto Vysoké Tatry (32x), Bardejov (27x)
kostol v Prešovský kraj
kostol v Košický kraj
kostol v Spiš

Podobné, Východné Slovensko:

5454x duchovno, 2129x kostol, 1731x cintorín, 1403x kríž, 185x kaplnka, 6x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Východné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vychodne-slovensko.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.