Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » duchovno » kostol

Kostol, Východné Slovensko

Kostol v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Východné Slovensko:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, svätého Michala, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Krista Kráľa, Święta Góra Jawor, svätáho Mikuláša Biskupa, Chrám sv. Michala Archanjela, svätého Františka z Assisi, svätého Mikuláša, Bazilika narodenia Panny Márie, Konkatedrála Svätého Mikuláša, nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Kríža, Koscelek, Devleskero Kher – Boží Dom, kostol, svätého Floriána, kostol, Kráľovnej Pokoja, kostol, kostol, kostol, Nový evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, Kalvária, kostol, kostol, kostol, drevená cerkev, kostol, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 2 z 17

kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, Gotický evanjelický kostol, kostol, Uršulínsky kostol, svätého Jána Krstiteľa, Františkánsky kostol, Dominika Trčku, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, Sv. Anny, kostol, svätého Mikuláša, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Premonštrátsky kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka sv. Dominika Savia, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Studentský kostol, kostol, Jozefínsky kostol, Premonštrátsky kláštor

Kostol, Východné Slovensko:, 3 z 17

svätého Ondreja, Chrám Božej Múdrosti, kostol svätého Juraja, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Evanjelický kostol, Svätých košických mučeníkov, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, zmŕtvychvstalého Krista, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, svätej Rodiny, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, kostol, Svätého ducha, kostol, kostol, kostol, svätého Júdu Tadeáša, Kaplnka božského srdca Ježišovho, svätej Anny, navštívenia Panny Márie, Zosnutia Panny Márie, Božieho milosrdenstva, Krista Kráľa, narodenia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jána Krstiteľa, Židovská synagóga, Evanjelický kostol, Kráľovnej pokoja, Židovská synagóga, svätého Jána Nepomuckého, Svätých košických mučeníkov, Svätého archanjela Michala, Sedembolestnej Panny Márie, Katedrála svätého Martina, kostol, Panny Márie Pomocnice, kostol, Špitálsky kostol svätého Ducha, narodenia Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol svätého Juraja, Evanjelický kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Očisťovania Panny Marie, Kostol Sv. Ladislava, svätého Salvatora, kostol, svätého Ladislava, kostol, Evanjelický kostol, svätých Petra a Pavla, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna

Kostol, Východné Slovensko:, 4 z 17

svätého Jána Krstiteľa, kostol, Evanjelický kostol, Kostol sv. Egídia, Synagóga, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Evanjelický kostol, svätého Ondreja, Milosrdných bratov, svätého Michala Archanjela, Kostol svätého Jána Krstiteľa, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala, archanjela, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, Arminius, kostol, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Cintorín stary, kostal sv. Michala, svätého Štefana, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Mikuláša, kostol, Narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol, svätého Jozefa, svätej Márie, Zbor cirkvi Bratskej, kostol, svätého Jána, kostol, Exercičný dom sv. Ignáca, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, svätého Michala, svätého prorok Izaiáša, svätého Jána Krstiteľa, Bazilika svätého Egidia, kostol, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, kostol, svätého Michala, Narodenie Panny Márie, Nanebovzatej Panny Márie, svätého Štefana, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 5 z 17

Pravoslávna cirkev, Evanjelický kostol, Ochrany presvätej Bohorodičky, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, kostol, svätej Márie Magdalény, kostol, Kaplnka sv. Jána Bosca, kostol, Sv.Ježiš, svätého Michala, svätého Ježiša, kostol, kostol, svätého Jozefa, svätej Panny Marie, kostol, Cintorin novy, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, katolický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, svätého Marka, Zoslania Svätého Ducha, svätého Františka, svätého Mikuláša, kostol, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, kostol, kostol, Svätej trojice, kostol, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Ducha Svätého, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Panny Márie ružencovej, Návrat k čistým prameňom, svätý Lukáš, Farský kostol všetkých svätých, kostol, Svätý Peter a Pavol, kostol, kostol, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Michala archanjela, svätej Márie, svätého Bartolomeja

Kostol, Východné Slovensko:, 6 z 17

kostol, kostol, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Barbory, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsvätejsej Trojice, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Gorazda, svätého Michala, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, I. Posledná večera, Panny Márie, III. Kristus pred veľkňazom Annášom, kostol, kostol, II. Kristus na hore Olivovej, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Navštívenie Panny Márie, kostol, kostol, Povýšenie svätého kríža, kostol, kostol, kostol, Bazilika Navštívenia Panny Márie, svätej Anny, svätého Juraja

Kostol, Východné Slovensko:, 7 z 17

sv. Hubert, Kostol sv. Jána Apoštola, kostol, kostol, Gréckokatolícka kaplnka, kostol, sv. Hubertus, kostol, kostol, kostol, svätého Romualda, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätých Petra a Pavla, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Gr.katolícka cirkev - farnosť Rozhanovce, svätého Cyrila, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, sv.Anna, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Anjela strážcu, svätých Petra a Pavla, kostol, Kaplnka sv. Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Marie, svätej Kataríny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, svätého Kríža, kostol, Svätého Cyrila a Metoda, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 8 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana prvomučeníka, kostol, svätého Cyrila a Metoda, Božieho milosrdenstva, kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätej Márie, kostol, sv. Anny, kostol, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Petra, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, kostol, svätého Kríža, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Zosnutia presvätej Bohorodičky, svätého Vavrinca, kostol, svätého Alexandra Nevského, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, svätého Kozmu a Damiána, svätej Anny, svätých Kozmu a Damiána, svätý Ján, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Pokrov Prečistej Márie, svätých Kozmu a Damiána, kostol, svätého Jozefa, svätej Márie, svätého Michala archaniela

Kostol, Východné Slovensko:, 9 z 17

kostol, Kostol Všechsvätých, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, svätého Vavrinca, svätej Paraskievy, svätej Márie, kostol, svätého Michala Archaniela, Evanjelický kostol, dom Nádeje, Rímsko katolícky farský úrad, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätý Štefan, kostol, Cirkev Bratská, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol svätej Uršule, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, archanjela, svätý Martin, Nanebovstúpenie Pána, kostol, kostol, kostol, sv. Mária, IV. Sväté schody, XII. Zmŕtvychvstanie Krista, kostol, chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, Mariánska kaplnka, Mariánska kaplnka P. M. Lurdskej, kostol, kostol, svätej Márie, XIV. Nanebovstúpenie Krista, sv. Petra a Pavla, V. Bičovanie Krista, kostol, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 10 z 17

XI. Ukladanie Krista do hrobu, kostol, VIII. Pribíjanie Krista na kríž, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, VII. Kristus napomína plačúce ženy, Najsvätejšej Eucharistie, kostol, svätej Trojice, kostol, kostol, XIII. Kristus sa zjavuje apoštolom, svätého Jána Evanjelistu, X. Snímanie Krista z kríža, kostol, svätej Anny, kostol, Narodenia Panny Márie, Sála kráľovstva, kostol, kostol, VI. Ecce Homo a Korunovanie Krista, svätej Trojice, kostol, svätý Martin, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, svätej Anny, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Ondreja, kostol, Pokrove Panny Márie, svätého Bazila Veľkého, svätého Michala, archanjela, svätej Anny, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, obetovania Pána, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 11 z 17

kostol, Kostol svätého Štefana, Chrám svätej trojice, kostol, svätého Vasiľa, svätého Michala, Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Chrám Nanebovstúpenia Pána, svätej Panny Márie, kostol, svätej Trojice, kostol, Svätého Štefana Uhorského, kostol, svätého Michala, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Kalvária, Chrám svätých sedmopočetníkov, Povýšenia svätého Kríža, Najsvätejšia trojica, svätej Anny, Panny Márie Sedembolestnej, Sťatia svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, kostol, kostol, Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda, sv.Michal, svätej Magdalény, svätých Petra a Pavla, Navštívenia Panny Márie, svätý Kozma a Damián, Evanjelický kostol, kostol, svätej Trojice, sv.Michal, Kostol, svätého Juraja, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, svätého Martina, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 12 z 17

svätý Kozma a Damián, kostol, kostol, kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Michala, kostol, kostol, svätého Martina, Kostol, Kostol svätej Heleny, kostol, kostol, svätého Michala, svätej Márie, kostol, Všetkých svätých, svätého Michala, kostol, Zbor svätého Jána Krstiteľa, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Kostol svätých apoštolov Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, Fatimskej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätejPanny Márie, svätej Terézie, kostol, svätý Mikuláš, svätého Štefana, kostol, kostol, svätého archanjela Michala, kostol, svätého Stanislava, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Sedembolestnej, Evanjelický a.v. Chrám Boží, kostol, kostol, Zvestovania Pána

Kostol, Východné Slovensko:, 13 z 17

Nanebovstúpenia Pána, Ružencovej Panny Márie, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, svätého Ondreja, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätého pátra Pia, kostol, kostol, kostol, Chrám sv. Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archaniela, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, Všech Svatých, svätej Márie, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, svätej Anny, kostol, Narodenia Jána Krstiteľa, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, Všetkých svätých, svätého Kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Jána, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, svätej Matky Božej, Matky Božej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 14 z 17

kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, sv.Alžbety, kostol, svätej Márie, kostol, svätého Tomáša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, navštívenia Panny Márie, Kláštorisko, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, Chrám sv. Paraskevy, svätej Marie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie, svätej Márie, svätého Mateja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ladislava, kostol, Pravoslávny chrám, kostol, kostol, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, svätého Andreja, svätého Vasiľa, sv. Trojice, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, Prepodobných otcov sedmopočetníkov, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Demetera, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 15 z 17

kostol, svätého Juraja, kostol, svätej Panna Mária, Všechsvätých, svätej Márie, kostol, svätého Bartolomeja, Dom Smútku, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých Svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania, svätej Marty, kostol, kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Všetkých Božích Svätých, Pokrovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, chrám sv. Michala, kostol, Nanebovzatia Márie, kostol, svätého Michala, kostol, svätá Anna, kostol, svätého Demetera, Sv. Jozefa, Kostol svätého Bartolomeja

Kostol, Východné Slovensko:, 16 z 17

svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Mikuláša, svätého Michala, kostol, kostol, svätého Antona, chrám sv. Michala, kostol, sv. Demeter, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damjana, svätý Jozef, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Antona, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, sv. Panna Mária, kostol, kostol, kostol, kaplnka svätého Jána, Všetkých svätých, svätého Krista Kráľa, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, svätého Augustína, Všetkých svätých, kostol, kostol, narodenia Presvätej Bohorodičky, Holmiková kaplnka, kostol, svätého Michal, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätého Michala, kostol, kostol, chrám archanjela Michala, svätého Michala, Mária Magdaléna, Kostol Povýšenia sv. kríža, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, východného obradu Panny Márie

Kostol, Východné Slovensko:, 17 z 17

kostol, ochrany Presvätej Bohorodičky, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, Rímskokatolícky kostol Ružencovej panny Márie, Chrám Svätej Trojice, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom Smútku, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám svätej Márie, Východného obradu Panny Márie, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám

kostol inde

Prešovský kraj (1491x), Košický kraj (840x), Spiš (370x), okres Bardejov (253x), okres Košice - okolie (227x), okres Prešov (213x), okres Michalovce (145x), okres Stropkov (144x), okres Vranov nad Topľou (134x), okres Svidník (126x), okres Humenné (122x), okres Sabinov (121x), okres Trebišov (116x), okres Kežmarok (108x), okres Poprad (106x), okres Levoča (97x), okres Spišská Nová Ves (90x), Košice (90x), okres Stará Ľubovňa (88x), okres Rožňava (85x), okres Sobrance (73x), okres Snina (72x), okres Medzilaborce (60x), okres Gelnica (58x), Prešov (43x), okres Košice I (37x), okres Košice IV (35x), mesto Vysoké Tatry (32x), okres Košice II (32x), Bardejov (24x)

Podobné, Východné Slovensko:

5428x duchovno, 2117x kostol, 1731x cintorín, 1390x kríž, 184x kaplnka, 6x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vychodne-slovensko.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.