Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » duchovno » kostol

Kostol, Východné Slovensko

Kostol v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Východné Slovensko:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, svätého Michala, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Krista Kráľa, Święta Góra Jawor, svätáho Mikuláša Biskupa, Chrám sv. Michala Archanjela, svätého Františka z Assisi, svätého Mikuláša, Bazilika narodenia Panny Márie, Konkatedrála Svätého Mikuláša, nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, svätého Kríža, Koscelek, kostol, svätého Floriána, Devleskero Kher – Boží Dom, Kráľovnej Pokoja, kostol, kostol, kostol, kostol, Nový evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Kalvária, kostol, kostol, drevená cerkev, kostol, kostol, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 2 z 17

kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, Gotický evanjelický kostol, kostol, Uršulínsky kostol, svätého Jána Krstiteľa, Františkánsky kostol, Dominika Trčku, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, kostol, Sv. Anny, svätého Mikuláša, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Premonštrátsky kostol, Evanjelický kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Studentský kostol, kostol, Premonštrátsky kláštor, svätého Ondreja, Jozefínsky kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 3 z 17

Chrám Božej Múdrosti, kostol svätého Juraja, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Evanjelický kostol, Svätých košických mučeníkov, zmŕtvychvstalého Krista, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, Svätého ducha, kostol, kostol, svätej Anny, Kaplnka božského srdca Ježišovho, svätého Júdu Tadeáša, Zosnutia Panny Márie, navštívenia Panny Márie, Krista Kráľa, narodenia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Židovská synagóga, Evanjelický kostol, Židovská synagóga, svätého Bartolomeja, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Panny Márie Pomocnice, kostol, Svätých košických mučeníkov, Katedrála svätého Martina, svätého Jána Nepomuckého, Svätého archanjela Michala, Špitálsky kostol svätého Ducha, narodenia Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Gorazda, Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol svätého Juraja, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, Očisťovania Panny Marie, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Kostol Sv. Ladislava, svätých Petra a Pavla, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, Kostol sv. Petra a Pavla, svätého Jána Krstiteľa, svätého Ladislava, kostol, Kostol sv. Egídia, Synagóga, svätého Ondreja, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 4 z 17

kostol, Evanjelický kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kaplnka sv. Dominika Savia, Milosrdných bratov, svätého Michala Archanjela, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol svätého Jána Krstiteľa, svätého Salvatora, svätého Michala, archanjela, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Arminius, svätého Jána Nepomuckého, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostal sv. Michala, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Cintorín stary, svätého Štefana, Evanjelický kostol, svätého Mikuláša, svätého Jozefa, Narodenia Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, Bazilika svätého Egidia, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, svätého Jána, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätého prorok Izaiáša, Zbor cirkvi Bratskej, svätého Michala, kostol, Exercičný dom sv. Ignáca, svätých Cyrila a Metoda, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, svätého Michala, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Narodenie Panny Márie, svätého Štefana, kostol, Nanebovzatej Panny Márie, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža

Kostol, Východné Slovensko:, 5 z 17

Evanjelický kostol, Ochrany presvätej Bohorodičky, Pravoslávna cirkev, kostol, kostol, Kaplnka sv. Jána Bosca, kostol, svätej Márie Magdalény, svätého Ježiša, kostol, svätého Michala, Sv.Ježiš, kostol, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, kostol, Cintorin novy, kostol, svätej Panny Marie, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, katolický kostol, kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, svätého Františka, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, svätej Márie, svätého Marka, Svätý Peter a Pavol, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Svätej trojice, Návrat k čistým prameňom, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Panny Márie ružencovej, svätý Lukáš

Kostol, Východné Slovensko:, 6 z 17

Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, Ducha Svätého, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, svätej Barbory, kostol, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Narodenia svätej Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol Najsvätejsej Trojice, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, svätého Mikuláša, I. Posledná večera, svätých Petra a Pavla, II. Kristus na hore Olivovej, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, III. Kristus pred veľkňazom Annášom, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Hubert, svätej Anny, Kostol sv. Jána Apoštola, kostol, kostol, Povýšenie svätého kríža

Kostol, Východné Slovensko:, 7 z 17

Bazilika Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Navštívenie Panny Márie, kostol, svätého Juraja, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, sv. Hubertus, svätého Romualda, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sv.Anna, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Gr.katolícka cirkev - farnosť Rozhanovce, kostol, svätého Ducha, svätého Cyrila, Gréckokatolícka kaplnka, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Rodiny, kostol, svätého Anjela strážcu, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka sv. Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Marie, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 8 z 17

svätého Cyrila a Metoda, svätého Kríža, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, Svätého Cyrila a Metoda, sv. Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana prvomučeníka, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Alexandra Nevského, kostol, kostol, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Narodenia Panny Márie, Farský kostol všetkých svätých, svätého Martina, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Zosnutia presvätej Bohorodičky, svätého Vavrinca, kostol, svätého Kríža, kostol, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, kostol, svätého Petra, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätý Ján, kostol, svätého Michala archaniela, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 9 z 17

svätých Kozmu a Damiána, Pokrov Prečistej Márie, Kostol Všechsvätých, svätého Vavrinca, svätého Jozefa, svätej Anny, svätých Kozmu a Damiána, Všetkých svätých, kostol, svätého Kozmu a Damiána, svätej Paraskievy, svätej Márie, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätej Márie, Kostol svätej Uršule, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala Archaniela, Cirkev Bratská, svätý Štefan, kostol, kostol, sv. Mária, svätý Martin, kostol, dom Nádeje, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Nanebovstúpenie Pána, Rímsko katolícky farský úrad, kostol, kostol, svätého Michala, archanjela, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, XI. Ukladanie Krista do hrobu, Sála kráľovstva, Mariánska kaplnka P. M. Lurdskej, VI. Ecce Homo a Korunovanie Krista, kostol, XIV. Nanebovstúpenie Krista, VII. Kristus napomína plačúce ženy, svätých Petra a Pavla, kostol, X. Snímanie Krista z kríža, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 10 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, V. Bičovanie Krista, kostol, kostol, kostol, kostol, XIII. Kristus sa zjavuje apoštolom, Najsvätejšej Eucharistie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Trojice, svätého Jána Evanjelistu, VIII. Pribíjanie Krista na kríž, kostol, svätej Márie, Mariánska kaplnka, svätej Anny, XII. Zmŕtvychvstanie Krista, IV. Sväté schody, svätý Martin, kostol, kostol, kostol, svätej Trojice, chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Narodenia Panny Márie, kostol, sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Bazila Veľkého, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, kostol, obetovania Pána, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, Kostol sv. Ondreja, kostol, kostol, Pokrove Panny Márie, Najsvätejšej Trojice, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 11 z 17

svätej Anny, kostol, kostol, Kostol svätého Štefana, kostol, kostol, svätej Trojice, kostol, Panny Márie Sedembolestnej, svätej Anny, Povýšenia svätého Kríža, kostol, Chrám Nanebovstúpenia Pána, kostol, Evanjelický kostol, Chrám svätých sedmopočetníkov, kostol, kostol, Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, svätej Panny Márie, Svätého Štefana Uhorského, Chrám svätej trojice, kostol, svätých Petra a Pavla, Kalvária, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Vasiľa, svätého Michala, Sťatia svätého Jána Krstiteľa, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, Najsvätejšia trojica, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, svätej Márie, Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda, svätých Kozmu a Damiána, kostol, sv.Michal, svätej Trojice, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätý Kozma a Damián, Narodenia Presvätej Bohorodičky, sv.Michal, kostol, svätý Kozma a Damián, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, svätého Juraja, svätého Michala, archanjela, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 12 z 17

kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Kostol, svätej Magdalény, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, Evanjelický kostol, svätej Márie, svätého Martina, Kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, svätého Michala, svätého Juraja, svätého Michala, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätej Heleny, kostol, kostol, Zbor svätého Jána Krstiteľa, svätého archanjela Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätejPanny Márie, kostol, kostol, Fatimskej Panny Márie, kostol, svätej Terézie, kostol, kostol, kostol, svätý Mikuláš, Svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, Kostol svätých apoštolov Petra a Pavla, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, Narodenia Panny Márie

Kostol, Východné Slovensko:, 13 z 17

kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, svätého Stanislava, kostol, Evanjelický a.v. Chrám Boží, kostol, kostol, Kostol Sv. Jána Krstiteľa, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, Panny Márie Sedembolestnej, svätého Ondreja, kostol, kostol, Zvestovania Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všech Svatých, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého pátra Pia, svätého Michala Archaniela, kostol, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätej Anny, svätých Petra a Pavla, Narodenia Jána Krstiteľa, Všetkých svätých, Chrám sv. Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Kríža, kostol, kostol, kostol, Chrám sv. Paraskevy, svätých Kozmu a Damiána

Kostol, Východné Slovensko:, 14 z 17

kostol, svätého Tomáša, svätej Márie, kostol, kostol, svätého Jána, sv.Alžbety, kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, navštívenia Panny Márie, kostol, svätej Matky Božej, kostol, kostol, kostol, svätej Marie, kostol, kostol, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, Kláštorisko, kostol, Matky Božej, kostol, svätého Andreja, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mateja, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom smútku Železník, svätého Vasiľa, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Juraja, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, sv. Trojice, kostol, svätého Demetera, kostol, kostol, svätého Ladislava, kostol, Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája

Kostol, Východné Slovensko:, 15 z 17

kostol, kostol, Prepodobných otcov sedmopočetníkov, kostol, Pravoslávny chrám, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Márie, kostol, Kostol svätého Bartolomeja, svätých Kozmu a Damjana, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všechsvätých, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Jozefa, kostol, kostol, Všetkých Svätých, svätého Antona, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Panna Mária, kostol, svätej Marty, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Antona, Dom Smútku, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, Všetkých Božích Svätých, kostol, kostol, svätá Anna, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 16 z 17

kostol, svätý Jozef, kostol, kostol, chrám sv. Michala, svätého Michala, svätého Michala, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, chrám sv. Michala, sv. Panna Mária, kostol, kostol, kostol, kostol, Pokrovej Panny Márie, Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sv. Demeter, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Demetera, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, svätého Bartolomeja, svätého Michala, Gréckokatolícky chrám, Panny Márie, kostol, kostol, svätého Krista Kráľa, ochrany Presvätej Bohorodičky, Gréckokatolícky chrám svätej Márie, kostol, kostol, narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej

Kostol, Východné Slovensko:, 17 z 17

kostol, kostol, Holmiková kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michal, kostol, kostol, chrám archanjela Michala, kostol, Všetkých svätých, kostol, svätého Michala, kostol, Kostol Povýšenia sv. kríža, kostol, Chrám Svätej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, Dom Smútku, kostol, kostol, svätého Augustína, kostol, kostol, kostol, kostol, Mária Magdaléna, kostol, Všetkých svätých

kostol inde

Prešovský kraj (1496x), Košický kraj (843x), Spiš (371x), okres Bardejov (254x), okres Košice - okolie (228x), okres Prešov (213x), okres Michalovce (145x), okres Stropkov (144x), okres Vranov nad Topľou (136x), okres Svidník (130x), okres Humenné (122x), okres Sabinov (121x), okres Trebišov (115x), okres Kežmarok (108x), okres Poprad (106x), okres Levoča (98x), Košice (92x), okres Spišská Nová Ves (91x), okres Stará Ľubovňa (88x), okres Rožňava (86x), okres Sobrance (73x), okres Snina (72x), okres Medzilaborce (60x), okres Gelnica (58x), Prešov (43x), okres Košice I (38x), okres Košice IV (36x), okres Košice II (33x), mesto Vysoké Tatry (32x), Bardejov (24x)
kostol v Prešovský kraj
kostol v Košický kraj
kostol v Spiš

Podobné, Východné Slovensko:

5443x duchovno, 2124x kostol, 1732x cintorín, 1397x kríž, 184x kaplnka, 6x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Východné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vychodne-slovensko.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.