Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Východné Slovensko

Základná škola v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza 705 kusov základná škola.

Základná škola, Východné Slovensko:, 1 z 12

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Komenského, Základná škola s materskou školou, základná škola, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Družicová 4, Cirkevná stredná odborná škola, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Súkromná základná umelecká škola, Hotelová akadémia, Základná škola Požiarnická, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Diamond English, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, SOŠ, Špeciálna základná škola Rovníková 11, ZUŠ, Základná škola, Komenského 2, Gymnázium Park mládeže 5, Stredná odborná škola technická, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná umelecká škola Irkutská 1, SOŠ drevárska, Súkromné konzervatórium, SPŠ Strojnícka, Základná škola Gemerská 2, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, ZŠ Abovská 36, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Základná umelecká škola Jantárová, Gymnázium Poštová, Základná škola Staničná 13, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, základná škola, Základná umelecká škola, Technická akadémia, Základná škola, Levočská ulica 11, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola Podjavorinskej, Gymnázium Javorová, Obchodná akadémia, Gymnázium Školská, Základná škola, Lipová 13, Spojená škola internátna, Súkromná základná škola Dneperská 1, SOŠ ekonomická, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná škola Bukovecká 17, základná škola, multi, Základná škola, Špeciálna základná škola Inžinierska 24

Základná škola, Východné Slovensko:, 2 z 12

Obchodná akadémia, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola Grundschule Medzev, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola s materskou školou Smolník, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Základná umelecká škola v Medzeve, Základná škola Paňovce, Základná škola Šemša, ZŠ sv. košických mučeníkov, Základná škola Jasov, ZŠ Ľubotice, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, ZUŠ, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, École primaire, Základná škola Belehradská 21, Základná škola Postupimská, základná škola, Základná škola Postupimská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Krosnianska 2, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Bruselská 18, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Ľudovíta Fullu, Gymnázium sv. Edity Steinovej, základná škola, základná škola, ZŠ Fábryho, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Gymnázium, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, ZŠ Masarykova 19/A, Základná škola, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Škola úžitkového výtvarníctva, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Základná škola Jozefa Urbana, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Jazyková škola Empire, Spojená škola Vojenská 13, Súkromná stredná odborná škola DSA, základná škola, Hotelová akadémia, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, základná škola, základná škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Súkromná základná umelecká škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 3 z 12

ZŠ Tomášikova, základná škola, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Liečebno - výchovné sanatórium, základná škola, Konzervatórium Košice, Základná škola Užhorodská 39, základná škola, Špeciálna základná škola, Základna škola, Vyšné Ružbachy, základná škola, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, základná škola, Štátna jazyková škola, základná škola, Praktická škola internátna, Spojená škola internátna, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, ZŠ Hroncova 23, Braille school, Základná škola Polianska 1, Lingua centrum, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Školský areál Gymnázia Alejová, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, základná škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, základná škola, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, základná škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, základná škola, Špec. základná škola, ZUŠ Jána Pöschla, Gymnázium Pavla Horova, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 4 z 12

lll.Zakladna skola, Gymnázium Gelnica, základná škola, základná škola, Základná škola Vagonárska, základná škola, základná škola, ZŠ Vinbarg, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Special institute, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Trebišovská 10, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Mukačevská, ZŠ Levočská, základná škola, Základná škola Zemanská 2, Základná škola Šmeralova, Súkromná ZŠ HUMAN, ZŠ Starozagorská, Základná škola Bajkalská, Základná umelecká škola Bernolákova 26, základná škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Zemanská 2, Základná škola Bernolákova 16, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, základná škola, základná škola, Základná škola Myslavská, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ, Gymnázium sv. Františka Assiského, Gymnázium J. F. Rimavského, Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Športové gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 28, ZŠ Krosnianska 4, Základná škola Kežmarská 30, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 5 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Dominika Tatarku, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Považská 12, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Súkromná ZŠ Galaktická, Ľudová škola umenia, základná škola, základná škola, základná škola, Stará škola, základná škola, SOŠ Košická 20, Základná škola Slobody 1, základná škola, základná škola, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, základná škola, základná škola, Základná škola Gašpara Haina, základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola Dostojevského Poprad, základná škola, základná škola, Vyšné Ružbachy, základná škola, ZUŠ Mikuláša Moyzesa, základná škola, Špeciálna základná škola, Konzervatórium Exnárova 8, Materská škola - Bernoláková, základná škola, základná škola, Stredná umelecká škola Exnárova 8, základná škola, základná škola, Vyšné Ružbachy, základná škola, ZUŠ, základná škola, základná škola, Gymnázium sv. Františka Assiského, základná škola, základná škola, ZŠ Janigova

Základná škola, Východné Slovensko:, 6 z 12

základná škola, základná škola Francisciho, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia Polárna 1, ZŠ s MŠ sv. Kríža, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Elektrotechnická, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Komenského, základná škola, Základná škola s materskou školou, Škola v prírode Gelnica - Thurzov, základná škola, Povýšenia svätého Kríža, ZŠ Šrobárova, základná škola, základná škola, SSOŠ Tatranská Akadémia, Stredné odborné učilište, Základná škola Nová Ľubovňa, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, základná škola, SOŠ, základná škola, základná škola, Špeciálna základna škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Drabova 3, základná škola, Obchodná akadémia Poprad, specialna zakladna skola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Francisciho, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Rudník, základná škola, základná škola, ZŠ Veľký Lipník, Škola v prírode, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Poprad-Matejovce

Základná škola, Východné Slovensko:, 7 z 12

Základná škola, ZŠ Študentská ul., základná škola, Stredná priemyselná škola, ZŠ Záhradné, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ P. O. Hviezdoslava, základná škola, základná škola, Spojená cirkevná škola, ZŠ Kúpeľná, základná škola, Gymnázium, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ v Lipanoch - Hudobný odbor, základná škola, ZUŠ - tanečný odbor, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Pavla Emanuela Dobšinského, ZŠ Komenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 8 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ 1. mája 12, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Letná, základná škola, ZŠ Jarná, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredné odborné učilište poľnohospodárske Štítnik, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Teplička, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Pčoliné, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, zakladná škola, Základná škola s Materskou školou, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Malá Ida

Základná škola, Východné Slovensko:, 9 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola Udavské, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium, Spojená škola internátna, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Vechec, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Sv. Jána Krstiteľa, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Terézie Vansovej, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 10 z 12

základná škola, základná škola, ZŠ Komenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Malcov, základná škola, základná škola, Základná škola Hýľov, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, MŠ Dukelských hrdinov, základná škola, ZŠ Fintice, ZŠ Za vodou, základná škola, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, ZŠ Vinbarg, Základná škola, ZŠ Vinbarg, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Veľký Šariš, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 11 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, 1 ZŠ, Gymnázium Duklianskych hrdinov, základná škola, základná škola, umelecká škola M. Vileca, Gymnázium Sabinov, základná škola, ZŠ Komenského, základná škola, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Stredná priemyselná škola Snina, Gymnázium, ZUŠ Antona Cígera, Cyklošport Akvaristika ZUŠ - výtvarný odbor, Gymnázium, Špeciálna Škola, ZŠ Komenského - Hospodársky pavilón B, základná škola, Jedáleň ZŠ Pavilon Hosp. A, základná škola, ZŠ Komenského - A Pavilon Telocvičňa A, základná škola, základná škola, ZŠ VJM, , základná škola, Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ Komenského - Telocvičňa B, základná škola, ZŠ Komenského - B Pavilon, Špeciálna základná škola Svit, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SOU Strojárske SL, Škola v prírode, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 12 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ELBA, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Milpoš, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, Gimnazjum, Szkoła podstawowa, Pácini Általános Iskola

základná škola inde

Prešovský kraj (413x), Košický kraj (344x), Košice (125x), Spiš (122x), okres Košice - okolie (80x), okres Košice IV (68x), okres Bardejov (64x), okres Košice I (63x), okres Prešov (61x), okres Košice II (51x), okres Michalovce (43x), okres Trebišov (42x), okres Spišská Nová Ves (41x), okres Vranov nad Topľou (39x), okres Humenné (38x), okres Sabinov (36x), Košice - mestská časť Juh (36x), okres Poprad (36x), Košice - mestská časť Staré Mesto (33x), okres Svidník (31x), Terasa (29x), Košice - mestská časť Západ (29x), Južné Mesto (29x), okres Kežmarok (29x), okres Levoča (26x), okres Stará Ľubovňa (23x), okres Gelnica (22x), okres Rožňava (22x), Stredné Mesto (22x), Poprad (20x)
základná škola v Prešovský kraj
základná škola v Košický kraj
základná škola v Košice

Podobné, Východné Slovensko:

1039x vzdelavanie, 705x základná škola, 256x skôlka, 47x stredná škola, 26x univerzita, 5x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Východné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vychodne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.