Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Východné Slovensko

Základná škola v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza 712 kusov základná škola.

Základná škola, Východné Slovensko:, 1 z 12

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Komenského, základná škola, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Družicová 4, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Cirkevná stredná odborná škola, Súkromná základná umelecká škola, Súkromná základná škola Dneperská 1, Hotelová akadémia, Základná škola Požiarnická, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná škola Bukovecká 17, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Diamond English, ZUŠ, SOŠ, Gymnázium Jána Adama Raymana, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základná škola, Komenského 2, SOŠ drevárska, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Gymnázium Park mládeže 5, Základná umelecká škola Irkutská 1, Stredná odborná škola technická, ZŠ Abovská 36, Súkromné konzervatórium, SPŠ Strojnícka, Základná škola Gemerská 2, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, základná škola, Gymnázium Školská, Stredná zdravotnícka škola, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Základná umelecká škola Jantárová, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, základná škola, Gymnázium Poštová, Základná škola Staničná 13, Technická akadémia, Základná umelecká škola, Základná škola Podjavorinskej, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola, Levočská ulica 11, Základná škola, Hutnícka 16, Gymnázium Javorová, Spojená škola internátna, Základná škola, Lipová 13, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, SOŠ ekonomická, Základná škola, multi

Základná škola, Východné Slovensko:, 2 z 12

základná škola, Obchodná akadémia, Základná škola Grundschule Medzev, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná umelecká škola v Medzeve, Základná škola Paňovce, základná škola, Základná škola Šemša, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola Jasov, ZUŠ, ZŠ sv. košických mučeníkov, ZŠ Ľubotice, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, École primaire, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Belehradská 21, Základná škola Postupimská, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Krosnianska 2, Základná škola Ľudovíta Fullu, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Gymnázium sv. Edity Steinovej, základná škola, základná škola, Základná škola Bruselská 18, základná škola, Súkromná ZŠ HUMAN, ZŠ Starozagorská, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Gymnázium, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, ZŠ Masarykova 19/A, Konzervatórium Exnárova 8, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Súkromná stredná odborná škola DSA, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Základná škola Jozefa Urbana, Základná škola, základná škola, základná škola, Škola úžitkového výtvarníctva, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Súkromná ZŠ, základná škola, Základná škola Bernolákova 16, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Športové gymnázium, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 3 z 12

Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Jazyková škola Empire, Spojená škola Vojenská 13, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Myslavská, Hotelová akadémia, Základna škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Konzervatórium Košice, ZŠ Tomášikova, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Obchodná akadémia Polárna 1, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 30, Špeciálna základná škola, Praktická škola internátna, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Braille school, Liečebno - výchovné sanatórium, základná škola, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Vyšné Ružbachy, Základná škola Užhorodská 39, základná škola, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lingua centrum, Základná škola Polianska 1, ZŠ Hroncova 23, základná škola, Štátna jazyková škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 4 z 12

III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Školský areál Gymnázia Alejová, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Špec. základná škola, Gymnázium Gelnica, Základná umelecká škola, základná škola, lll.Zakladna skola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, ZUŠ Jána Pöschla, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Vinbarg, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, Základná škola Vagonárska, Special institute, Základná škola, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, Základná škola Zemanská 2, Základná škola Zemanská 2, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, základná škola, Základná umelecká škola Bernolákova 26, základná škola, ZŠ Trebišovská 10, základná škola, základná škola, Základná škola Šmeralova, základná škola, Základná škola Postupimská, ZŠ Mukačevská, Základná škola Bajkalská, Gymnázium Dominika Tatarku, základná škola, ZŠ Levočská, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 5 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Súkromná ZŠ Galaktická, základná škola, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Gymnázium J. F. Rimavského, Gymnázium sv. Františka Assiského, základná škola, Základná škola Kežmarská 28, Základná umelecká škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Slobody 1, Stará škola, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základna škola Dostojevského Poprad, Základná škola Považská 12, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola Gašpara Haina, Ľudová škola umenia, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Košická 20, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola Francisciho, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ Mikuláša Moyzesa, základná škola, Materská škola - Bernoláková, ZŠ Fábryho, základná škola, základná škola, ZUŠ, základná škola, základná škola, Stredná umelecká škola Exnárova 8, ZŠ Janigova, základná škola, základná škola, základná škola, Vyšné Ružbachy, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 6 z 12

základná škola, základná škola, SOŠ Elektrotechnická, SSOŠ Tatranská Akadémia, Škola v prírode Gelnica - Thurzov, základná škola, základná škola, ZŠ Komenského, Gymnázium sv. Františka Assiského, Zs haniska, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, základná škola, ZŠ s MŠ sv. Kríža, Francisciho, základná škola, Základná škola s materskou školou, Vyšné Ružbachy, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Drabova 3, základná škola, Povýšenia svätého Kríža, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia Poprad, SOŠ, Špeciálna základna škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, specialna zakladna skola, ZŠ Šrobárova, Stredné odborné učilište, Základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Nová Ľubovňa, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Rudník, základná škola, základná škola, Škola v prírode, základná škola, Základná škola Poprad-Matejovce, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 7 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Študentská ul., Spojená cirkevná škola, ZŠ Veľký Lipník, základná škola, Gymnázium, základná škola, ZŠ Záhradné, ZŠ P. O. Hviezdoslava, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Komenského, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, Pavla Emanuela Dobšinského, ZUŠ - tanečný odbor, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ v Lipanoch - Hudobný odbor, ZŠ Kúpeľná, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ 1. mája 12

Základná škola, Východné Slovensko:, 8 z 12

základná škola, Cirkevná základná škola sv. Egídia, ZŠ Jarná, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Letná, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s Materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredné odborné učilište poľnohospodárske Štítnik, základná škola, základná škola, zakladná škola, základná škola, Teplička, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Malá Ida, základná škola, Základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 9 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Pčoliné, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Vechec, základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola Udavské, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 10 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Sv. Jána Krstiteľa, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Terézie Vansovej, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Materská škola, Základná škola Malcov, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Komenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Hýľov, MŠ Dukelských hrdinov, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Fintice, základná škola, Základná škola, ZŠ Vinbarg, ZŠ Vinbarg, ZŠ Za vodou, základná škola, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Súkromná združená stredná škola Elektrotechnická, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 11 z 12

základná škola, základná škola, ZŠ Veľký Šariš, základná škola, základná škola, základná škola, 1 ZŠ, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Duklianskych hrdinov, základná škola, umelecká škola M. Vileca, Gymnázium Sabinov, základná škola, ZŠ Komenského, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Stredná priemyselná škola Snina, Gymnázium, základná škola, Cyklošport Akvaristika ZUŠ - výtvarný odbor, Gymnázium, Jedáleň ZŠ Pavilon Hosp. A, ZŠ Komenského - Hospodársky pavilón B, ZŠ Komenského - A Pavilon Telocvičňa A, Špeciálna Škola, ZUŠ Antona Cígera, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ VJM, , základná škola, Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, základná škola, základná škola, ZŠ Komenského - Telocvičňa B, ZŠ Komenského - B Pavilon, Špeciálna základná škola Svit, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Škola v prírode, základná škola, základná škola, SOU Strojárske SL, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 12 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ELBA, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Milpoš, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, Gimnazjum, Szkoła podstawowa, Pácini Általános Iskola

základná škola inde

Prešovský kraj (416x), Košický kraj (348x), Košice (126x), Spiš (122x), okres Košice - okolie (81x), okres Košice IV (69x), okres Bardejov (66x), okres Košice I (63x), okres Prešov (61x), okres Košice II (52x), okres Spišská Nová Ves (43x), okres Michalovce (43x), okres Trebišov (42x), okres Vranov nad Topľou (39x), okres Humenné (38x), Košice - mestská časť Juh (36x), okres Poprad (36x), okres Sabinov (36x), Košice - mestská časť Staré Mesto (33x), okres Svidník (31x), Košice - mestská časť Západ (30x), Terasa (30x), okres Kežmarok (29x), Južné Mesto (29x), okres Levoča (26x), okres Gelnica (24x), okres Stará Ľubovňa (23x), okres Rožňava (22x), Stredné Mesto (22x), Poprad (20x)
základná škola v Prešovský kraj
základná škola v Košický kraj
základná škola v Košice

Podobné, Východné Slovensko:

1053x vzdelavanie, 712x základná škola, 260x skôlka, 48x stredná škola, 28x univerzita, 5x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Východné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vychodne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.