Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » duchovno » kostol

Kostol, Východné Slovensko

Kostol v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Východné Slovensko:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, svätého Michala, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, svätého Františka z Assisi, Krista Kráľa, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, Święta Góra Jawor, Bazilika narodenia Panny Márie, svätého Mikuláša, Konkatedrála Svätého Mikuláša, nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Kríža, Kráľovnej Pokoja, Devleskero Kher – Boží Dom, Nový evanjelický kostol, kostol, Koscelek, kostol, svätého Floriána, kostol, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, Kalvária, kostol, drevená cerkev, Korunovanie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 2 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, svätého Michala, Narod. Panny Márie, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, kostol, kostol, Gotický evanjelický kostol, Uršulínsky kostol, Dominika Trčku, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, kostol, Sv. Anny, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Premonštrátsky kostol, svätého Jána Nepomuckého, Zosnutia presvätej Bohorodičky, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, Premonštrátsky kláštor

Kostol, Východné Slovensko:, 3 z 17

Studentský kostol, svätého Ondreja, Evanjelický kostol, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Chrám Božej Múdrosti, kostol, Jozefínsky kostol, Kostol sv.Jána z Boha, kostol svätého Juraja, Svätých košických mučeníkov, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, zmŕtvychvstalého Krista, kostol, svätej Rodiny, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Svätého ducha, Evanjelický filiálny kostol, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, navštívenia Panny Márie, svätého Júdu Tadeáša, Nanebovzatia Panny Márie, Božieho milosrdenstva, kostol, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Zosnutia Panny Márie, narodenia Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Svätých košických mučeníkov, Krista Kráľa, Katedrála svätého Martina, Evanjelický kostol, Panny Márie Pomocnice, Svätého archanjela Michala, Židovská synagóga, Farský kostol Narodenia Panny Márie, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Židovská synagóga, svätého Jána Krstiteľa, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol svätého Juraja, kostol, Pútnická kaplnka sv. Kríža, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, Špitálsky kostol svätého Ducha, svätých Petra a Pavla, kostol, Evanjelický kostol, kostol, svätého Gorazda, svätého Salvatora, kostol, kostol, Kostol Sv. Ladislava, Evanjelický kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 4 z 17

Kostol sv. Petra a Pavla, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, svätého Ondreja, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Očisťovania Panny Marie, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostal sv. Michala, Evanjelický kostol, Synagóga, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Egídia, svätého Michala, archanjela, Kaplnka sv. Dominika Savia, svätého Ladislava, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Kostol svätého Jána Krstiteľa, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Kostol sv. Jozefa (františkáni), Evanjelický kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Cintorín stary, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, sv. Kríža, Pokrove Panny Márie, kostol, kostol, svätého Štefana, Narodenia Panny Márie, kostol, svätého Mikuláša, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Zbor cirkvi Bratskej, kostol, Evanjelický kostol, Arminius, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Exercičný dom sv. Ignáca, svätého Jozefa, svätého Jána, Narodenie Panny Márie, kostol, Bazilika svätého Egidia, svätého Štefana, kostol, svätého Michala, svätého Mikuláša

Kostol, Východné Slovensko:, 5 z 17

kostol, Evanjelický kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, svätej Márie Magdalény, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Michala, Pravoslávna cirkev, Evanjelický kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Michala, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ochrany presvätej Bohorodičky, Nanebovzatej Panny Márie, kostol, svätej Panny Marie, Kaplnka sv. Jána Bosca, kostol, svätého prorok Izaiáša, kostol, svätého Jozefa, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kostol, kostol, svätého Marka, kostol, kostol, kostol, Návrat k čistým prameňom, Cintorin novy, kostol, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Panny Márie ružencovej, svätej Anny, svätý Lukáš, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, Chrám Premenenia Pána, svätej Márie, Ducha Svätého, Kalvársky kostol sv. Kríža, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, katolický kostol, svätého Ježiša, kostol, kostol, Zvonička, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, Svätej trojice

Kostol, Východné Slovensko:, 6 z 17

Zoslania Svätého Ducha, Sv.Ježiš, kostol, kostol, Svätý Peter a Pavol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Židovská synagóga, kostol, kostol, svätej Márie, svätého Štefana Uhorského, kostol, Narodenia svätej Márie, svätého Bartolomeja, svätého Františka, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Ducha, Farský kostol sv. Trojice, kostol, svätého Štefana Uhorského, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, sv. Margity Antiochijskej, kostol, kostol, kostol, svätej Barbory, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, svätého Michala, svätého Michala, sv. Hubertus, kostol, svätých Petra a Pavla, II. Kristus na hore Olivovej, Kostol Najsvätejsej Trojice, Gr.katolícka cirkev - farnosť Rozhanovce, III. Kristus pred veľkňazom Annášom, kostol, kostol, I. Posledná večera, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, kostol, svätého Cyrila, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie

Kostol, Východné Slovensko:, 7 z 17

kostol, kostol, svätej Anny, kostol, Povýšenie svätého kríža, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, Bazilika Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, sv.Anna, Kostol sv. Jána Apoštola, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, sv. Hubert, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Navštívenie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, Kaplnka sv. Rocha, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Nanebovzatia Panny Marie, svätého Ducha, Najsvätejšej Trojice, kostol, Gréckokatolícka kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Klaus - Synagóga sefardská, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 8 z 17

kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, svätého Romualda, kostol, Svätého Cyrila a Metoda, kostol, svätého Kríža, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, kostol, svätého Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, svätého Vavrinca, Božieho milosrdenstva, kostol, svätého Anjela strážcu, svätého Petra, Kostol Všechsvätých, Kaplnka sv. Trojice, kostol, svätého Michala archaniela, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, svätého Vavrinca, svätého Michala archanjela, Kostol svätej Uršule, svätého Štefana prvomučeníka, kostol, kostol, Rímsko katolícky farský úrad, svätej Kataríny, Farský kostol všetkých svätých, kostol, svätého Ducha, svätého Alexandra Nevského, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätého Kríža, svätý Martin, svätý Ján, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, sv. Anny

Kostol, Východné Slovensko:, 9 z 17

kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Kostol svätého Štefana, kostol, kostol, Sála kráľovstva, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, Všetkých svätých, svätých Petra a Pavla, svätej Márie, Cirkev Bratská, svätej Anny, svätého Jozefa, sv. Petra a Pavla, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätej Paraskievy, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Nanebovstúpenie Pána, svätý Martin, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala Archaniela, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, svätý Štefan, kostol, kostol, Najsvätejšej Eucharistie

Kostol, Východné Slovensko:, 10 z 17

kostol, kostol, svätého Kozmu a Damiána, svätej Anny, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, VII. Kristus napomína plačúce ženy, V. Bičovanie Krista, kostol, Pokrov Prečistej Márie, dom Nádeje, XIII. Kristus sa zjavuje apoštolom, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, obetovania Pána, Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, XIV. Nanebovstúpenie Krista, IV. Sväté schody, svätej Trojice, Mariánska kaplnka, Evanjelický kostol, XI. Ukladanie Krista do hrobu, X. Snímanie Krista z kríža, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Chrám svätých sedmopočetníkov, kostol, kostol, svätej Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Mariánska kaplnka P. M. Lurdskej, kostol, VI. Ecce Homo a Korunovanie Krista, svätého Juraja, VIII. Pribíjanie Krista na kríž, sv. Mária, kostol, svätého Michala, archanjela, XII. Zmŕtvychvstanie Krista, svätej Trojice, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, Kostol sv. Ondreja

Kostol, Východné Slovensko:, 11 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Trojice, svätých Petra a Pavla, svätých Cyrila a Metoda, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, Svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, Povýšenia svätého Kríža, kostol, svätého Bazila Veľkého, svätého Jána Evanjelistu, svätého Michala, kostol, svätého Michala, kostol, Sťatia svätého Jána Krstiteľa, svätých Petra a Pavla, Kostol svätej Heleny, kostol, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Michala, kostol, svätého Juraja, Navštívenia Panny Márie, svätej Anny, kostol, sv.Michal, svätého Michala, archanjela, kostol, kostol, Chrám svätej trojice, Kostol, Panny Márie Sedembolestnej, kostol, Kostol, svätého Vasiľa, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, svätej Trojice, sv.Michal, svätej Magdalény, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Chrám Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 12 z 17

Zbor svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätý Kozma a Damián, svätý Kozma a Damián, svätej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda, svätých Petra a Pavla, kostol, Gréckokatolický chrám presvätej Bohorodičky, Najsvätejšia trojica, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, svätých Kozmu a Damiána, svätej Márie, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Fatimskej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol svätých apoštolov Petra a Pavla, kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, svätého Martina, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Sv. Jána Krstiteľa, svätej Márie, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, svätého Martina, Panny Márie Sedembolestnej, Evanjelický a.v. Chrám Boží, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 13 z 17

kostol, Svätého Ducha, kostol, svätého Juraja, svätej Márie, kostol, svätého Ondreja, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, svätého archanjela Michala, kostol, svätý Mikuláš, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Stanislava, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, navštívenia Panny Márie, svätej Marie, Chrám sv. Paraskevy, kostol, svätého Tomáša, svätej Matky Božej, Všetkých svätých, svätejPanny Márie, kostol, svätej Márie, Prepodobných otcov sedmopočetníkov, kostol, svätého pátra Pia, kostol, svätého Michala Archaniela, Zvestovania Pána, sv.Alžbety, kostol, Kláštorisko, kostol, svätej Terézie, Chrám sv. Michala Archanjela, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, Všech Svatých, svätej Anny

Kostol, Východné Slovensko:, 14 z 17

kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, Matky Božej, Narodenia Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätého Andreja, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, kostol, Pravoslávny chrám, kostol, Kostol svätého Bartolomeja, kostol, kostol, Všetkých Svätých, kostol, svätá Anna, kostol, svätého Vasiľa, svätého Michala, svätého Antona, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, kostol, kostol, sv. Petra a Pavla

Kostol, Východné Slovensko:, 15 z 17

Synagóga, kostol, kostol, Pokrovej Panny Márie, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, Panny Márie, svätého Mikuláša, kostol, Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania, svätej Márie, svätého Demetera, kostol, Všetkých Božích Svätých, sv. Jána Krstiteľa, kostol, Všechsvätých, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, sv. Trojice, kostol, svätého Antona, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätý Jozef, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, sv. Demeter, kostol, kostol, svätého Michala, sv. Panna Mária, svätého Demetera, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damjana, kostol, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 16 z 17

východného obradu Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, Dom Smútku, kostol, kostol, Dom smútku Železník, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Krista Kráľa, svätej Panna Mária, kostol, kostol, chrám sv. Michala, kostol, svätého Michala, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michal, svätého Mateja, svätého Michala archanjela, Sv. Jozefa, chrám sv. Michala, kostol, Mária Magdaléna, kostol, kostol, narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Kostol Povýšenia sv. kríža, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám, kostol, kostol, kostol, kaplnka svätého Jána, kostol

Kostol, Východné Slovensko:, 17 z 17

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Marty, ECAV BJ Lukavica, kostol, svätej Márie, kostol, Chrám Svätej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Márie, kostol, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, svätej Márie, Rímskokatolícky kostol Ružencovej panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätého Kríža, kostol, kostol, kostol, božského Srdcea Ježišovho, kostol, svätého Augustína, kostol

kostol inde

Prešovský kraj (1500x), Košický kraj (849x), Spiš (371x), okres Bardejov (257x), okres Košice - okolie (230x), okres Prešov (215x), okres Michalovce (145x), okres Stropkov (144x), okres Vranov nad Topľou (136x), okres Svidník (130x), okres Humenné (122x), okres Sabinov (121x), okres Trebišov (118x), okres Kežmarok (108x), okres Poprad (106x), okres Levoča (98x), Košice (94x), okres Spišská Nová Ves (90x), okres Stará Ľubovňa (88x), okres Rožňava (87x), okres Sobrance (73x), okres Snina (72x), okres Medzilaborce (60x), okres Gelnica (58x), Prešov (45x), okres Košice I (39x), okres Košice IV (38x), mesto Vysoké Tatry (32x), okres Košice II (32x), Bardejov (27x)
kostol v Prešovský kraj
kostol v Košický kraj
kostol v Spiš

Podobné, Východné Slovensko:

5476x duchovno, 2136x kostol, 1732x cintorín, 1415x kríž, 187x kaplnka, 6x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Východné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://vychodne-slovensko.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.