Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » pamiatky » hraničný kameň

Hraničný kameň, Východné Slovensko

Hraničný kameň v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza 590 kusov hraničný kameň.

hraničný kameň inde

Košický kraj (373x), Zemplín (269x), Prešovský kraj (217x), okres Košice - okolie (184x), Spiš (106x), Štrbské Pleso (105x), mesto Vysoké Tatry (105x), okres Poprad (104x), okres Snina (100x), okres Trebišov (94x), Skároš (91x), Byšta (47x), Ubľa (47x), okres Sobrance (41x), Nová Sedlica (39x), okres Michalovce (36x), Malé Trakany (27x), Trakany (24x), Hosťovce (24x), Slanská Huta (24x), Ulič (22x), Veľké Slemence (20x), okres Rožňava (20x), Perín-Chym (19x), Lekárovce (19x), Čierna (16x), Petrovce (14x), Buzica (13x), Perín (12x), Maťovské Vojkovce (12x)

Hraničný kameň, Východné Slovensko:, 1 z 10

Znak graniczny Krzemieniec/Hraničný znak Kremenec/Потрійний стик Кременець, Historyczny trójstyk granic Polski (następnie Niemiec), Słowacji i Węgier, XIX.4, UA 341, UA 341/1, SK 341/1, SK 341, XVII.48, hraničný kameň, SK/PL, SK/PL 233-1, XIV.11, hraničný kameň, SK 137, UA 137, UA 138, SK 138, hraničný kameň, hraničný kameň, SK/PL 232-9, SK/PL 232-8, SK/PL 232-7, UA 359, SK 359, SK 323, XVII.21, 146/3, VT 1933, hraničný kameň, hraničný kameň, XVII.26, číslo 6 3A, XVII.25, XVII.22, XVII.24, XVII.27, číslo 10 1, XII.41, číslo 24 7a, XVII.7, 254/6, číslo 25 4a, číslo 23 3a, XVII.6, XVII.5, číslo 23 2, UA 235, UA 248, UA 240, UA 241, UA 230, číslo 26 3a, SK/PL 235-II, číslo 25 6, hraničný kameň, číslo 23 8, číslo 26 6a, číslo 26 4, SK/PL 229-1, SK/PL 225-6

Hraničný kameň, Východné Slovensko:, 2 z 10

číslo 22 4, Hídvégardó oh., SK/PL 234-II, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 233, číslo 23 7, UA 242, číslo 25 1a, hraničný kameň, číslo 22 1, číslo 23 4, číslo 22 6, číslo 26 5a, hraničný kameň, číslo 25 11, SK/PL 230-4, číslo 23 3, SK/PL 224-5, číslo 24 4a, číslo 22 8, SK/PL 229-8, SK/PL 230-II, XVII.4, SK/PL 229-3, SK/PL 229-2, hraničný kameň, UA 232, UA 230, hraničný kameň, UA 238, SK/PL 234-1, SK/PL 224-7, číslo 21 2, číslo 25 c, SK/PL, číslo 25 6a, SK/PL 231-7, hraničný kameň, číslo 24 7, UA 224, číslo 24 6, číslo 26 7a, PL/SR, XII.53, číslo 26 2, SK/PL 229-7, UA 247, SK/PL 235-7, SK/PL 232-II, SK/PL 234-2, SK/PL 230-2, číslo 24 8, SK/PL 235-1, XIII., číslo 25 10, SK/PL 234-10, číslo 22 5, SK/PL 230-1, XVII.8

Hraničný kameň, Východné Slovensko:, 3 z 10

číslo 21 6a, číslo 25 12, UA 330, SK/PL 229-5, číslo 25 b, číslo 24 4, SK/PL 229-4, číslo 25 9, číslo 27 1, SK/PL 228-1, SK/PL 228-7, XII.35, SK 330, číslo 24 2, číslo 26 7, číslo 23 5, SK/PL 228-2, SK/PL 230-3, číslo 24 1, číslo 24 3, XII.30x, číslo 21 6, číslo 25 3, SK/PL 228-5, číslo 25 1, SK/PL 229-5, číslo 24 5, SK/PL 229-10, číslo 21 7, číslo 25 4, číslo 26 1, číslo 23 6, číslo 27 6, UA 328, číslo 25 5, číslo 25 a, SK 329, číslo 21 5, číslo 26 6, číslo 26 3, SK/PL 228-4, číslo 26 5, číslo 22 2, UA 329, číslo 25 8, číslo 25 7, SK 328, číslo 25 2, číslo 27 2, XII.33, XIX.2, XIX.1, SK 339, XIII.10, SK 345, SK 344, Hraničný kameň 1. ČSR, XIII.18, XIII.14, XIII.13

Hraničný kameň, Východné Slovensko:, 4 z 10

SK 340, UA 343, XIII.12, XIII.16, SK 343, II/186, UA 14, SK 364, UA 13, SK 7, UA 1, UA 16, SK 13, 28 9, SK 365, SK 7, SK 368, UA 9, XIV.21, SK 15, UA 15, SK 8, 31 13b, UA 12, SK 14, SK 369, SK 10, UA 5, SK 17, SK 16, SK 12, SK 366, SK 371, SK 372, SK 5, SK 373, UA 6, hraničný kameň, SK 9, 31 6ax, UA 8, SK 374, hraničný kameň, SK 6, SK 11, SK 1, SK 370, SK 363, SK 2, SK 4, SK 367, UA 367, 31 1, XVII.34, hraničný kameň, 32 4, XVII.33, XVII.31, XII.50, 31 5x

Hraničný kameň, Východné Slovensko:, 5 z 10

XVII.32, XVII.29x, XVII.30x, 31 1a, 28 10, XVII.28, 31 6x, hraničný kameň, hraničný kameň, XVII.37, XIV.23, XIV.28, XIV.27, XVII.46, XV.5, XVII.47, SK 326, XV.8, UA 321, SK 321, XV.9, XV., XIII.3, UA 326, XVIII.1, UA 322, hraničný kameň, hraničný kameň, XV.4, XIV.25, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 323, XV.7, hraničný kameň, UA 327, XV.6, UA 325, SK 325, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 321/1, hraničný kameň, XV.1, XV.2, XIII.2, UA 324, hraničný kameň, hraničný kameň, XVII.49, SK 321, SK 322, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 324, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 327, SK/PL 224-8, SK/PL 226-10

Hraničný kameň, Východné Slovensko:, 6 z 10

UA 198, SK/PL 227-7, SK 319, SK/PL 227-9, SK/PL 224-9, XIII.7, hraničný kameň, SK/PL 224-11, XII.26, SK/PL 227-6, SK/PL 225-6, SK 320, SK/PL 227-5, SK/PL 226-6, UA 181, SK/PL 225-5, SK/PL 225-7, SK/PL 224-6, SK/PL 224-10, XIII.11, SK 321A, XV.10, XII.16, SK 349, XII.13, XII.10, XII.6, I/246, XII.14, xii.9, UA 361, XVII.19, XIII.25, SK 358, XIV.3, SK 356, XIII.24, XIV.4x, XIII.26, XIV.9, XIV.6, XIV.8x, hraničný kameň, SK 361, XII.5, XVII.11, XIV.19, UA 360, XVII.13, SK 360, hraničný kameň, XIV.5x, UA 174, SK 357, XIV.22, SK 362, XIV.10x, hraničný kameň, XIII.27, XIV.18

Hraničný kameň, Východné Slovensko:, 7 z 10

XVII.15, XIV.2, UA 317, 19 8, XVII.10, XVII.12, XVII.17, XIV., SK 316/1, XVII.36, SK 330/1, 20 1, XIV.20, XVII.38, XVII.35, XIII.20, XVII.18, 42 2, 39 7a, XIV.1, XIV.16, XIII.23, 37 4, XIII.22, XVII.14, XIV.7x, SK 317, 36 10, 39 7, XVII.16, XVII.45, XII.45, XIII.21, Vodovod, 39 9, XVII.44, XVII.20, 35 9, UA 331, SK 331, 36 1, SK 338, UA 316/1, UA 88, SK 97, UA 110, 41 5, 41 2, 40 2, 39 8, 40 4, SK 104, SK 92, SK 108, SK105, UA 104, 40 6, XVII.2, hraničný kameň, XVII.43

Hraničný kameň, Východné Slovensko:, 8 z 10

XVII.3, 40 7, 42 4a, SK 93, SK 115, SK 110, 42 4, SK 94, UA 136, SK 112, 41 3, SK 113, SK 98, 40 3a, SK 106, 42 5, 41 4, 40 1, SK 114, 40 10, XVII.9, XVII.41, SK 109;UA 109, 40 8, SK 116, SK 101, SK 96, XVII.40, SK 140, 40 9, SK111, UA 115, 40 5, SK 95, 42 3, 40 12a, 41 a, XII.49, 39 7b, SK 139, 40 11, 42 1, SK 107, XVII.42, XVII.39, SK, SK 136, 40 3, 41 1, XII.44, SK 102, SK 103, 40 12, SK 99, SK 100, I/232, I/225, 225/5, I/249, SK/PL 235-3

Hraničný kameň, Východné Slovensko:, 9 z 10

UA 231, SK/PL 234-8, SK/PL 232-6, SK/PL 232-1, SK/PL 234-9, SK/PL 233-6, SK/PL 235-6, SK/PL 233-5, SK/PL 233-9, SK/PL 232-2, SK/PL 233-7, SK/PL 232-5, SK/PL 234-6, SK/PL 232-2, SK/PL 224-12, SK/PL 235-2, SK/PL 232-4, SK/PL 234-5, SK/PL 233-8, SK/PL 234-7, SK/PL 234-3, SK/PL 231-6, SK/PL 231-5, SK/PL 235-5, SK/PL 231-3, SK/PL 228-9, SK/PL 234-4, SK/PL 228-11, SK/PL 230-5, SK/PL 230-6, SK/PL 231-1, SK/PL 228-7, SK/PL 228-8, SK/PL 231-II, SK/PL 228-II, SK/PL 229-II, SK/PL 231-2, SK/PL 228-10, SK/PL 235-4, II 82, II, SK 346, SK 347, SK 348, SK 375, SK 3, 33 3, hraničný kameň, I/165, SK/PL 225, SK/PL 227-2, SK/PL 225-II, SK/PL 226-11, UA 357, hraničný kameň, XIV.17, UA 116, UA 373, UA 10, UA 356

Hraničný kameň, Východné Slovensko:, 10 z 10

UA 338, UA 340, UA 346, UA 93, UA 100, UA 94, SK/PL 225-1, UA 364, UA 97, UA 363, UA 114, UA 358, UA 365, UA 362, UA 99, UA 92, UA 339, UA 11, UA 2, UA 371, UA 112, UA 368, UA 348, UA 108, UA 106, UA 113, UA 105, UA 107, UA 103, UA 111, UA 345, UA 95, UA 372, UA 98, UA369, UA 344, UA 330/1, UA 349, UA 347, UA 368, UA 3, SK 4, UA 102, UA366, UA 101, UA 17, UA 375, UA370, UA 96, UA 104

hraničný kameň inde

Košický kraj (373x), Zemplín (269x), Prešovský kraj (217x), okres Košice - okolie (184x), Spiš (106x), Štrbské Pleso (105x), mesto Vysoké Tatry (105x), okres Poprad (104x), okres Snina (100x), okres Trebišov (94x), Skároš (91x), Byšta (47x), Ubľa (47x), okres Sobrance (41x), Nová Sedlica (39x), okres Michalovce (36x), Malé Trakany (27x), Trakany (24x), Hosťovce (24x), Slanská Huta (24x), Ulič (22x), Veľké Slemence (20x), okres Rožňava (20x), Perín-Chym (19x), Lekárovce (19x), Čierna (16x), Petrovce (14x), Buzica (13x), Perín (12x), Maťovské Vojkovce (12x)
hraničný kameň v Košický kraj
hraničný kameň v Zemplín
hraničný kameň v Prešovský kraj

Podobné, Východné Slovensko:

993x pamätník, 600x socha, 590x hraničný kameň, 223x kaštieľ, 188x fontána, 119x vojenský bunker, 86x zrúcanina, 82x hrad, 24x architekt, 24x banícka šachta
Hľadáme hranicny-kamen, OSM tagy: historic = 'boundary_stone'.
Hraničný kameň, Východné Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku vychodne-slovensko.oma.sk pamiatka hranicny-kamen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.