Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » príroda » vrch

Vrch, Východné Slovensko

Vrch v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vrch.

Vrch, Východné Slovensko:, 1 z 17

Gerlachovský štít, Šimonka, Lomnický štít, Gerlachovská veža, Kremenec, Pyšný štít, Malý Pyšný štít, Dievčenská skala, Smrekovica, vrch, Kojšovská hoľa, Prostredný Mengusovský štít, Valentková, Malé Rysy, Kohút, Havran, Vyšný kostúr, Vyšný kostúr, Vysoké Skalky, Hincova veža, Veľký Žabí štít, Šľachovky, Hrubý štít, Volia veža, Slavkovský štít, Batizovský štít, Mlynár, Východná Slavkovská veža, Zlomisková veža, Malý Kežmarský štít, Hlúpy, Veľká Granátová veža, Kežmarský štít, Huncovský štít, Temnosmrečinská veža, Malá Ľadová veža, Terianska veža, Jahňací štít, Ťažký štít, Tichý kopec, Rysy, Bradavica, Malá Granátová veža, Kasprov vrch, Ľadový štít, Predný Holý vrch, Svišťový štít, Dromedárov chrbát, Kôprovský štít, Široká veža, Veľká kopa, Baranie rohy, Končistá, štít Nad Zeleným, Patria, Veľká Vidlová veža, Popradský Ľadový štít, Slavkovský nos, Jastrabia veža, Prostredné Jatky

Vrch, Východné Slovensko:, 2 z 17

Široká, Malý Mlynár, Javorová kopa, Ždiarska vidla, Malý Javorový štít, Zadný Gerlach, Javorový štít, Zadný Ľadový štít, Lavínový štít, Malý Muráň, Litvorový štít, Kotlový štít, Východná Vysoká, Západná Slavkovská veža, Stávok, Veľká Ľadová veža, Predná Bašta, Kačacia veža, Tupá, Muráň, Vysoká, Poľská Tomanová, Štrbský štít, Ihla v Ostrve, Zmrzlá veža, Veľká Brdárova grapa, Kolový štít, Hlinská veža, Zadné Jatky, Druhý Mních, Suchý vrch, Divá veža, Kriváň, Nižná Barania strážnica, Čierny štít, Kláštorná hora, Velický štít, Rumanov štít, Nový vrch, Sivá Brada, Štrbské Solisko, Zámky, Ostrý štít, Brdárova zvonica, Bujačí vrch, Hrubá veža, Veža nad Prielomom, Veľká Capia veža, Kupola, Snežné kopy, Snehový štít, Rysy, Chlapík, Hrubý vrch, Zlobivá, Veľký Mengusovský štít, Rovienková veža, Kozí štít, Čierna hora, Velická kopa

Vrch, Východné Slovensko:, 3 z 17

Liptovská veža, Predné Solisko, Nemecká hora, Kamenná lúka, Kvetnicová veža, Veľké Solisko, Malá Bašta, Čubrina, Kresanica, Štrky, Hranatá veža, Snehová strážnica, Svinka, Kňazová, Štôlska veža, Weszterov štít, Veľká Svišťovka, Krajná Kopa, Ostrva, Malý Kriváň, Sedielková kopa, Rozpadlá kopa, Dvojitá veža, Ostrá veža, Malá Končistá, Skalisko, Svišťovky, Vrchriečky, Rohatá veža, Malé Solisko, Veterný vrch, Spádová kopa, Tichý vrch, Satan (N), Stolica, Čierťaž, Krátka veža, Furkotský štít, Jamská kopa, Rabštín, Krivánska vežička, Vysoká, Zlatý stôl, Kozí kameň, Gánok, Všiváky, Hôrka, Minčol, Žabí kôň, Mariánska hora, Hlina, Kopček, Czeremcha, Havrania skala, Malý Baboš, Na Tábore, Veľký Milič, Lastovičí vrch, Malkovská hôrka, Tomanowe Stoły

Vrch, Východné Slovensko:, 4 z 17

Hrádok, vrch, Jánošíkova Bašta, Sivec, Rozlomity, Borsuczyny, Hôrka, Brezie, Kamenná Moľva, Holica, Bachureň, Garamboš, Kotník, Stebnícka Magura, Bukovská hôrka, Brezová, vrch, Ondrejisko, Baňa, Durbaszka, vrch, vrch, Rydoszowa, Na Skalku, Magurica, Kama, Stavenec, Špica, Hincova vežička, Suchá kopa, Zarastená turňa, Tomanowa Kopa, Múr, Najvyššia turňa, Veľkonočná turňa, Hrúbky, Vihorlat, Žabia veža, Hladký štít, Ťažká veža, Malý Žabí štít, Veľká dračia hlava, Prostredná kopa, Svinica, Treberky, Vysoký grúň, Popriečny vrch, Prostredný Goričkový vrch, Nefcerská veža, Malý Ľadový štít, Goričkova kopa, Predná Vrkolačka, Žabí Mních, Packova Kýčera, Pavlovský vrch, Žabia kopa, Slavkovská kopa, Kondratova kopa, Predná Javorová veža, Kôpky

Vrch, Východné Slovensko:, 5 z 17

Hrubá kopa, Barvienky, Velká Javorová veža, Predné Jatky, Malolučniak, Hrebienok, Humbierk, Košická hora, Chovancov vrch, Rohatá vežička, Vyšný vrch, Hnileckomníšsky vrch, Červená stráň, Ondrejova veža, Kamence, Prostredný hrot, Kobylí vrch, Kalnica, Belianska kopa, Malý Kostol, Hrabľová, Senná kopa, Löfflerov vrch, Šibeničná hora, Plešný vrch, Veľký kopec, Horvátov vrch, Nad Bukovinskou horou, Janovská hora, Ošarpance, Suchý vrch, Žabí vrch, Hradisko, Mengusovský Volovec, Úplaz, Kopa brán, Guľatý kopec, Temniak, Stykovica, Ovčie vežičky, Eliášovka, Stežky, Majmová, Kivlík, Ondalík, Siminy, Kostolík, Čiernuška, Čierťažík, Havrania skala, Černiny, Fircová, Hajdošík, Lieštiny, Čierna hora, Satan (S), Pivnica, Balážka, Širkáň, Kurtavá skala

Vrch, Východné Slovensko:, 6 z 17

Radový, Hrabiny, Kadlubný, Modrenina, Šibeň, Kobylia hora, Luhota, Okrúhly Ďur, Lažna Skala, Hanovo, Svíbová, Viniansky hrad, Príkry, vrch, Lysá, Zadné Bandovce, vrch, Kradová, Ďurkovec, Malá Pipitka, Čelo, Ždanský vrch, Osuheď, Hubková, Skalka, vrch, Rochová, Dlhá, Borsukov vrch, Pľaša, Zadný vrch, Hekerová, Kaplna, Hradisko, Javorina, Kresadlo, Príslop, Dva brehy, Sitárka, Hyje, Paseky, Kuria hora, Ihla, Oblík, Maruša, Čergov, Bielová, Byrotka, Zimná hora, Čierna hora, Ždiar, Kobyliar, Hrb, Ivanov vrch, Studené, Janovo, Pipitka, Janovo, Stráž, Parcelačky

Vrch, Východné Slovensko:, 7 z 17

Lomok, Lokšaň, Breziny, Mak, Bradlo, Havraní vrch, Šarišská hora, Vysoká, Dlhodolinský vrch, Haľagoš, vrch, Holý vrch, Stráň, Kocákov, Hradište, Smolák, Capí kopec, Úboč, Roháč, Hodovník, Tereš, Žbír, Kukudičova skala, Hradisko, Veľká Házička, Ostré, Nomša, Faixová skala, Kameň, Horaňa, Gobič, vrch, Syrová hora, vrch, Malá Brdárova grapa, Malinová, Malá Svišťovka, Žeruchová veža, Diel, Malá Snehová veža, Chomov hŕbok, Zadný Holý vrch, Vtelnický vrch, vrch, Zadný vrch, Ostrý vrch, Hančová, Čierny kopec, Galová, Puláň, Borsučí kopec, Paseky, Kozák, Jahnence, Tegart, vrch, Drobná veža, vrch, Žľabina, Červená hora

Vrch, Východné Slovensko:, 8 z 17

Čierny vrch, Črchľa, Strelecká veža, Na Kamenci, Zvadlivá hora, Urbár, Hrb, Liptovská Tomanová, Pálenica, Krajný Holý vrch, Gáflovka, vrch, Ševcov vrch, Chmúrna veža, Viničné prielohy, Nový vrch, Lieskovec, Vráta, Žltá stena, Dlhý vrch, Pavlova skala, Dlhý vrch, Zadný Oštep, Lazec, vrch, Jahňacia vežička, Chovanec, vrch, Veľký Kostol, vrch, Legan, Príslop, Snehová veža, Belasá veža, Bubenica, Lomnický hrb, Brija, Malý Ščob, Treča, Vysoký grúň, Sokolia veža, Grešová, Kráľovec, Tri chotáre, Veľká hora, Kvetnica, Pfinnova kopa, Tokáreň, Vtáčnik, Široká, Priečna veža, Hricová, Skalné vráta, Orlí vrch, Bobálov vŕšok, Lazy, Stoly, Hriňova hora, Vrchný kameň, Krížna

Vrch, Východné Slovensko:, 9 z 17

Petríkov vrch, Štefan, Bujačí vrch, Orechový vrch, Vitkuľa, Repisko, Javorinka, Holmanov vrch, Vysoká, vrch, Havrilová, vrch, vrch, Tri kopce, Javorník, Skala, vrch, Magura, vrch, Žltá veža, Hanušovská kopa, Gombošov vrch, vrch, Košiar, Sivá skala, Repisko, vrch, Hardín, Nižný vrch, Ugron, Hincova kopka, Orlia studňa, vrch, vrch, Bielovodská veža, Kýčera, vrch, Jereňaš, Ostrá skala, Vysoký vrch, Vyšná priehyba, Burdyla, Mohyla, Spišský štít, Krúžky, Veža železnej brány, Rinias, Nižná priehyba, Mušia hora, Opálené, vrch, Pustá stráž, Novina, Stredný vrch, Drieňová, Košariská, vrch, vrch, Ketele, Faltenov vrch

Vrch, Východné Slovensko:, 10 z 17

Veľký Krížny kopec, Makovica, Vysoká, Lenivý vrch, Duran, Hrádok, Baldovská hora, Bukový vrch, vrch, Čubrinka, Dúbrava, Soľanka, Muránik, Zadná kopa, Kačací mních, Vŕšok, Holý vrch, Búčie, Rogová, Pasiečky, Prostredné Jatky, vrch, vrch, Veža nad kolibou, Malý hrot, Surovec, Burdyla, Čierťaž, Slavkovská vyhliadka, Doštianka, Veľká Lomnická veža, Predná Pustá veža, Hôrka, vrch, Holica, vrch, Tylkova veža, vrch, Muránik, vrch, Tisovka, Čierna hora, Zadná hora, vrch, vrch, Dúbravka, Krivánsky Hrb, vrch, Čirov vrch, Hôrka, Ciborec, Holá hora, Grúň, Krúžok, Haseník, Kôprovská veža, Hora, Malý kameň, Kapoveň, Zadný grúň

Vrch, Východné Slovensko:, 11 z 17

vrch, Veľké kôpky, Baniská, Štrbina nad Kotlinami, Chlm, vrch, Výhľad, Martinovo, Veľká Garajova kopa, Hutná hoľa, vrch, Čierťaž, Skorkovec, Nižné Zámky, Sršnisko, Hrb, Ploština, Šulerloch, Hôrka, Ščob, Dzurová, Chrasť, Spálený vrch, Panská hoľa, vrch, Muráň, Čierťaž, Grúň, vrch, Hincova veža, Hrnčiarka, vrch, Tri chotáre, Zlomené, Skaly, Pleš, Grečov, Húština, Štíty, vrch, Kolibisko, vrch, Čierna hora, Kvašné lúky, Margita, Drieňovský vrch, Drieňová, Košarisko, vrch, Bujačí vrch, Záturňa, vrch, Podkova, Skalka, Barancová, Kozia stráž, Vysoká, Kalejová, Drúk, Klin

Vrch, Východné Slovensko:, 12 z 17

vrch, Koreň, Nad Hlbokou dolinou, Grúnik, Ušatá veža, Za Komanovou, vrch, Andrejcová, Liesky, Lesík, Hradisko, Baňardový, Dračie pazúry, Jamské veže, Predná hora, Končistý vrch, Žaloba, Malá Mela, vrch, vrch, Prašivok, Urdovo, Ostrá, Jabloň, vrch, Viničky, Lysáková, Holiak, Brat, Kýčera, Vinice, Zbojnícka skala, Zbojnícka kopa, Grúň, Skorkovec, Žabí Javorový vrch, Slaný hrb, Michalova hora, Veľký Baboš, Smrečiny, Dubinky, Šalková, vrch, Krížová hora, Hýľ, Ostrý hrb, Hradisko, Jelení vrch, Bogota, Gerlašská skala, Ploská, vrch, Holica, Drieňovec, vrch, vrch, Velický zub, Skalka, Studenec, Javorina

Vrch, Východné Slovensko:, 13 z 17

Slavkovská výhliadka, Malý Muráň, Krátka, Malý vrch, Malinová hora, Žompy, Pánska Hoľa, Kačací štít, Pahorok, Ďurkova skala, Žľab, Husí vrch, vrch, Ostrý vrch, Debrianske, Lazný vrch, Holubia skala, Kyselka, Bazín, Vyšná rúbaň, Okrúhlovec, Bukovec, Rožok, Predná Ostrva, vrch, Uhliská, vrch, Spálený vrch, Lazy, Baťkov, Závrch, vrch, Capie veže, Vyšná Zemrovka, Ždiar, Rimákov vrch, Hôrka, Hampľová, Zadná Ostrva, Suchá hora, Valaská, Kohútov, Závor, Košiare, Pohorelica, Čierna hora, Zámčisko, Tupý hrb, Vysoký vrch, Osteň, vrch, Na horu, vrch, Grúnik, Malý Mlynský vrch, Osadník, Grúň, Okrúhle, Špičiak, Ker

Vrch, Východné Slovensko:, 14 z 17

Slaný vrch, Ohrady, Kukura, Lipovina, Kobylia hora, Briačica, Mošník, Hoľa, Maličká, Četková, Šeremšín, Stráň, Štósky vrch, Javorová hôrka, Kobyla, Koreň, Moľva, Diel, Poľana, Za hájom, vrch, Hrnčiarka, Čierna hora, Červený kameň, Kamenná, vrch, Smolník, Diaľna, Hrnčiarky, Malý Smolník, Vysoký vrch, Nad Remetovou, Kamenec, Uhlisko, Hejbarok, Čarnušová, Lysák, Briežky, Dranec, Dlhé bralo, Sivá skala, Frankovská hora, Rakytník, Matovka, Kováčová, Holec, Hŕbok, Kamenná, Hradisko, Bukovinka, Holubia hora, Kobylia hora, Turlíky, Patria, Stráň, Klenová, Podomok, Šikovka, Košariská, Hôrka

Vrch, Východné Slovensko:, 15 z 17

Hora, Rajsova hora, Nad Drobniakmi, Lučice, Horvátov vrch, Medvedie vrchy, Slodičovský vrch, Grúň, Stĺpec, Poloň, Grúň, Dlhá hora, Lazy, Kolová hora, Panský vrch, Lysá hora, Veža, Holička, Smrečiny, Stavenec, Zvezlá, Marmon, Jackova hora, Mláky, Stežná, Križanová, Spádik, Prokopec, Hrabovská hora, Lazy, Viničný vŕšok, Plieška, Čierna studňa, Múr, Čertovost, Jarabinská, Jaseňovský vrch, Dielnica, Zbojnícka skala, Tarbucka, Grúň, Suchá hora, Krížový vrch, Šaturčanec, Čertov most, Vínna hora, Parilov, Bereš, Vysoká, Čonkáš, Ráztoky, Bukovina, Ostrý hŕbok, Brestová, Smolej, Kasovka, Kalidlo, Bučina, Banské, Zajarčište

Vrch, Východné Slovensko:, 16 z 17

Čizer, Smrekovec, Jedlinky, Vysoký vrch, Peroła, Dlhá hora, Dlhá medza, Brúsy, Ščoby, Pustá hora, Baňa, Adamova hora, Sitárovka, Šibeničná hora, Jazerec, Brezový kopec, Roh, Kvasník, Ščob, Fontrič, Panská Kýčera, Slavkovský vrch, Veža, Kýčera, Hradská, Lechová, Borsučiny, Vysoké, Veľká skala, Dlhá hora, Predlipový vrch, Pašková, Uhliská, Strážny vrch, Remetisko, Domanské, Hoľa, Javorie, Široký vrch, Veľká Kýčera, Biľová, Fontrič, Humenec, Jasova skala, Uhlisko, Lazčík, Šugovský vrch, Polonina, Skalné, Vlčia hora, Dielnica, Prostredný hrb, Krajná hora, Čierťaž, Lesík, Holica, Stavenec, Veľký Radzim, Lánsky vrch, Nemecký vrch

Vrch, Východné Slovensko:, 17 z 17

Vrch, Prielohy, Homôľka, Nízka hora, Kobylia hlava, Bodrova hora, Topoľky, Bučina, Ostrý vrch, Panský vrch, Malý Radzim, Kuligura, Rígeľ, Strop, Koprivy, Aksamitka, Ostrý vrch, Cipová, Ovčinec, Medvedia, Ščob, Kýčera, Kopanica, Forgáčka, Vysoká, Obrúbané, Kutivŕšky, Patria, Šibenica, Kuzmov hrb, Najhy, Cigánka, Podruša, Rozdiel, Muchova hora, Úboč, Hora, Vŕšok, Bystrý hrb, Wierch Muchów

vrch inde

Prešovský kraj (1918x), Spiš (1099x), Košický kraj (862x), okres Poprad (479x), mesto Vysoké Tatry (314x), okres Rožňava (275x), okres Humenné (190x), okres Bardejov (180x), okres Snina (164x), Štrbské Pleso (163x), okres Stará Ľubovňa (158x), okres Spišská Nová Ves (150x), okres Košice - okolie (148x), Tatranská Javorina (147x), okres Prešov (136x), okres Kežmarok (131x), Tatranská Lomnica (121x), okres Gelnica (113x), okres Svidník (109x), okres Sabinov (106x), okres Levoča (100x), okres Medzilaborce (94x), okres Vranov nad Topľou (76x), okres Trebišov (75x), okres Sobrance (71x), okres Stropkov (65x), Starý Smokovec (57x), Liptovská Teplička (52x), okres Michalovce (51x), Smižany (50x)
vrch v Prešovský kraj
vrch v Spiš
vrch v Košický kraj

Podobné, Východné Slovensko:

4410x priroda, 2745x vrch, 849x prameň, 385x výhľad, 166x sedlo, 142x jaskyňa, 64x vodopád, 30x prepadlina, 29x kameň
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Východné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://vychodne-slovensko.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.