Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » príroda » vrch

Vrch, Východné Slovensko

Vrch v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vrch.

Vrch, Východné Slovensko:, 1 z 17

Lomnický štít, Šimonka, Gerlachovská veža, Gerlachovský štít, Kremenec, Veľká Svišťovka, Pyšný štít, Malý Pyšný štít, Kráľova hoľa, Dievčenská skala, vrch, Smrekovica, Kojšovská hoľa, Prostredný Mengusovský štít, Valentková, Kohút, Malé Rysy, Havran, Nižný kostúr, Nižný kostúr, Vysoké Skalky, Vyšný kostúr, Vyšný kostúr, Hincova veža, Šľachovky Vrch, Veľký Žabí štít, Hrubý štít, Sivá veža, Slavkovský štít, Volia veža, Batizovský štít, Východná Slavkovská veža, Mlynár, Zlomisková veža, Malý Kežmarský štít, Hlúpy, Kežmarský štít, Veľká Granátová veža, Huncovský štít, Temnosmrečinská veža, Malá Ľadová veža, Terianska veža, Jahňací štít, Rysy, Ťažký štít, Bradavica, Tichý kopec, Kasprov vrch, Malá Granátová veža, Ľadový štít, Predný Holý vrch, Svišťový štít, Dromedárov chrbát, Baranie rohy, Kôprovský štít, Veľká kopa, Končistá, Široká veža, Klin, Štít nad Zeleným

Vrch, Východné Slovensko:, 2 z 17

Veľká Vidlová veža, Patria, Prostredné Jatky, Široká, Jastrabia veža, Slavkovský nos, Popradský Ľadový štít, Ždiarska vidla, Javorová kopa, Malý Mlynár, Malý Javorový štít, Zadný Gerlach, Javorový štít, Zadný Ľadový štít, Litvorový štít, Východná Vysoká, Lavínový štít, Kotlový štít, Malý Muráň, Predná Bašta, Západná Slavkovská veža, Veľká Ľadová veža, Muráň, Tupá, Vysoká, Štrbský štít, Poľská Tomanová, Ihla v Ostrve, Kolový štít, Hlinská veža, Zmrzlá veža, Veľká Brdárova grapa, Zadné Jatky, Suchý vrch, Druhý Mních, Nižná Barania strážnica, Divá veža, Kriváň, Kláštorná hora, Velický štít, Čierny štít, Nový vrch, Štrbské Solisko, Ostrý štít, Sivá Brada, Zámky, Brdárova zvonica, Bujačí vrch, Hrubá veža, Snežné kopy, Kupola, Snehový štít, Veľká Capia veža, Veža nad Prielomom, Rysy, Hrubý vrch, Zlobivá, Chlapík, Čierna hora, Kozí štít

Vrch, Východné Slovensko:, 3 z 17

Velická kopa, Veľký Mengusovský štít, Rovienková veža, Liptovská veža, Predné Solisko, Kamenná lúka, Čubrina, Veľké Solisko, Kresanica, Malá Bašta, Kvetnicová veža, Bystrá, Hranatá veža, Štrky, Svinka, Snehová strážnica, Štôlska veža, Weszterov štít, Kňazová, Sedielková kopa, Malý Kriváň, Krajná Kopa, Ostrva, Rumanov štít, Dvojitá veža, Malá Končistá, Ostrá veža, Rozpadlá kopa, Skalisko, Vrchriečky, Svišťovky, Rohatá veža, Kačacia veža, Malé Solisko, Tichý vrch, Spádová kopa, Veterný vrch, Satan (N), Krátka veža, Rabštin, Čierťaž, Furkotský štít, Jamská kopa, Vysoká, Zlatý stôl, Gánok, Všiváky, Minčol, Kozí kameň, Žabí kôň, Hlina, Kopček, Czeremcha, Veľká Kamenistá, Malý Baboš, Malkovská hôrka, Veľký Milič, Lastovičí vrch, Na Tábore, Tomanowe Stoły

Vrch, Východné Slovensko:, 4 z 17

Stolica, vrch, Jánošíkova Bašta, Sivec, Rozlomity, Hôrka, Borsuczyny, Sokol, Makovica, Jabloňov, Brezie, Holica, Východný Mengusovský štít, Kamenná Moľva, Garamboš, Bachureň, Kotník, Durbaszka, Ondrejisko, vrch, Rydoszowa, Na Skalku, Magurica, Kama, Hrádok, Suchá kopa, Hincova vežička, Múr, Zarastená turňa, Veľkonočná turňa, Najvyššia turňa, Tomanowa Kopa, Vihorlat, Žabia veža, Hladký štít, Ťažká veža, Malý Žabí štít, Łysa Skałka, Veľká dračia hlava, Kazateľnica Mengusovská, Prostredná kopa, Svinica, Vysoký grúň, Popriečny vrch, Smrečiny, Prostredný Goričkový vrch, Nefcerská veža, Malý Ľadový štít, Malolúčniak, Goričkova kopa, Predná Vrkolačka, Žabí Mních, Pavlovský vrch, Žabia kopa, Slavkovská kopa, Kondratova kopa, Predná Javorová veža, Hrubá kopa, Kôpky, Velká Javorová veža

Vrch, Východné Slovensko:, 5 z 17

Barvienky, Predné Jatky, Humbierk, Košická hora, Hrebienok, Rohatá vežička, Chovancov vrch, Ondrejova veža, Červená stráň, Kamence, Kobylí vrch, Prostredný hrot, Tereberky, Nebeská veža, Belianska kopa, Malý Kostol, Hrabľová, Senná kopa, Löfflerov vrch, Janovská hora, Horvátov vrch, Žabí vrch, Šibeničná hora, Ščob, Guľatý kopec, Úplaz, Gaflovka, Hradisko, Mengusovský Volovec, Kopa brán, Temniak, Kruhliak, Ovčie vežičky, Stykovica, Eliášovka, Kiczerka, Packova Kýčera, Majmová, Ondalík, Kostolík, Čiernuška, Čierťažík, Siminy, Lieštiny, Černiny, Havrania skala, Hajdošík, Fircová, Satan (S), Balážka, Pivnica, Stračina, Kurtavá skala, Šibeň, Luhota, Širkáň, Kobylia hora, Kadlubný, Radový, Hrabiny

Vrch, Východné Slovensko:, 6 z 17

Modrenina, Okrúhly Ďur, Šafranovka, Lažna Skala, Hanovo, Blyšť, Svíbová, Kanasiówka, Kozi Grzbiet, Ďurkovec, Príkry, Zadné Bandovce, Kradová, Rovne, Lysá, Malá Pipitka, Žabia bábika, Čelo, Beskyd, Ostry Wierch, Borsukov vrch, Pľaša, Rochová, Dlhá, Príslop, Hyje, Javorina, Sitárka, Kresadlo, Hradisko, Hekerová, Kaplna, Vyšný vrch, Kuria hora, Ihla, Bielová, Zimná hora, Čergov, Maruša, Oblík, Byrotka, Čierna hora, Ivanov vrch, Pipitka, Janovo, Lomok, Kobyliar, Janovo, Stráž, Roháč, Mak, Tereš, Dlhodolinský vrch, Kocákov, Holý vrch, Lokšaň, Bradlo, Beskidek, Havraní vrch, Žbír

Vrch, Východné Slovensko:, 7 z 17

Havrilová, Príslop, Zadný Oštep, Zadný vrch, vrch, Borsučí kopec, Chomov hŕbok, Skalné vráta, vrch, Orechový vrch, Snehová veža, vrch, Puláň, Faixová skala, Orlí vrch, Brija, Chmúrna veža, Hricová, vrch, Široká, Tegar, Vtelnický vrch, Stoly, Vitkuľa, vrch, Kvetnica, Holmanov vrch, Malý Ščob, Malá Svišťovka, Malinová, vrch, Horaňa, Mníšecký vrch, Bubenica, Urbár, Pfinnkova kopa, Petríkov vrch, Lomnický hrb, Krížna, Paseky, Bujačí vrch, Ostrý vrch, Čierny kopec, Stežky, vrch, Chovanec, Štefan, Jahňacia vežička, vrch, Liptovská Tomanová, Kapoveň, Lieskovec, Ševcov vrch, Galová, Syrová hora, Dlhý vrch, Dlhý vrch, Kolesárová, Vysoký grúň, Pavlova skala

Vrch, Východné Slovensko:, 8 z 17

Žltá stena, Strelecká veža, vrch, vrch, Zvadlivá hora, Kivlik, Lazec, Veľká Házička, Hrb, vrch, vrch, Gobič, Nomša, Klejowa, vrch, Grešová, Biała Skała, vrch, vrch, vrch, Velká Lomnická veža, Ostrá skala, Holica, Skorkovec, Kačací mních, Haseník, Burdyla, Veľká Garajova kopa, Nižná priehyba, Žltá veža, vrch, Pasiečky, vrch, Krúžok, vrch, vrch, Ugron, Hutná hoľa, Plašný vrch, Predná Pustá veža, Holá hora, vrch, Tisovka, Hardín, Kôprovská veža, Zadná kopa, vrch, vrch, Hôrka, Rinias, Orlia studňa, Čirov vrch, Košariská, Novina, Makovica, Hincova kopka, Sršnisko, vrch, Malý kameň, Tylkova veža

Vrch, Východné Slovensko:, 9 z 17

Jereňaš, vrch, Baldovská hora, Vyšná priehyba, Opálené, Soľanka, Hanušovská kopa, Gombošov vrch, Doštianka, Malý hrot, Martinovo, vrch, vrch, Veľké kôpky, Búčie, Mohyla, Čubrinka, Mušia hora, Rogová, Ketele, vrch, Javorník, vrch, Prostredné Jatky, Magura, Repisko, Kýčera, Zadný grúň, Burdyla, Faltenov vrch, Veža železnej brány, Pustá stráž, Lysáková, Dračie pazúry, Muteň, Kalejová, Hýľ, Slaný hrb, Chrasť, vrch, Hincova veža, Skaly, Drieňová, Zlomené, Veľký Baboš, Grúň, Barancová, Javorina, Holiak, Velický zub, Kvašné lúky, Ostrý hrb, Ošarpance, Urdovo, vrch, Ploština, Holica, Šalková, Húština, Grúnik

Vrch, Východné Slovensko:, 10 z 17

Šulerloch, Margita, vrch, Prašivok, Kačací štít, vrch, Vysoká, Malý Muráň, Jabloň, Krátka, Klin, vrch, Zbojnícka kopa, Jelení vrch, Facimiech, vrch, Skorkovec, Predná hora, vrch, Liesky, Kozia stráž, Malá Mela, Andrejcová, Ostrá, Skalka, Grečov, Smrečiny, Bogota, Štíty, Hrb, Malinová hora, Nad Hlbokou dolinou, Ploská, Záturňa, Pánska Hoľa, Vinice, Za Komanovou, Dzurová, Žompy, Podkova, Kýčera, Gerlašská skala, Slavkovská výhliadka, Kolibisko, Krížová hora, Panská hoľa, Hradisko, Hrnčiarka, Malý vrch, Viničky, vrch, Lazný vrch, Pohorelica, Hrúbky, Debrianske, Valaská, Rožok, Vysoký vrch, Okrúhlovec, Zadná Ostrva

Vrch, Východné Slovensko:, 11 z 17

Strieborník, Tupý hrb, Predná Ostrva, Kyselka, Rimákov vrch, Závor, Osadník, Uhliská, Zámčisko, vrch, Hampľová, Királyhegyes, Vyšná rúbaň, Závrch, Malý Mlynský vrch, Osteň, vrch, Husí vrch, Ďurkova skala, Na horu, Vyšná Zemrovka, Sivá skala, Hradisko, Mošník, Szczawnik, Červený kameň, Frankovská hora, Za hájom, Ker, Čarnušová, Košariská, Javorová hôrka, Lysák, Múr, Ohrady, Dlhé bralo, Slaný vrch, Maličká, Przechodni Wierch, Sokolica, Smolník, Nad Remetovou, Briačica, Špičiak, Rajsova hora, Hŕbok, Palenica, Holec, Hrnčiarky, Kukura, Štósky vrch, Holubia hora, Dranec, Turlíky, Koreň, Lučice, Hejbarok, vrch, Nad Drobniakmi, Lazy

Vrch, Východné Slovensko:, 12 z 17

Malý Smolník, Slodičovský vrch, Veža, Prokopec, Lysá hora, Čertovost, Jarabinská, Gąsienicowa Turnia, Šaturčanec, Kolová hora, Tarbucka, Suchá hora, Jackova hora, Múr, Parilov, Marmon, Križanová, Zbojnícka skala, Vínna hora, Stĺpec, Zvezlá, Medvedie vrchy, Jaseňovský vrch, Holička, Bereš, Spádik, Mláky, Poloň, Hrabovská hora, Jazerec, Brúsy, Zajarčište, Pašková, Strážny vrch, Panská Kýčera, Smolej, Baňa, Kvasník, Fontrič, Bučina, Borsučiny, Jedlinky, Lechová, Ostrý hŕbok, Fontrič, Domanské, Šugovský vrch, Kasovka, Bukovina, Biľová, Dlhá hora, Humenec, Brestová, Jasova skala, Široký vrch, Polonina, Kalidlo, Ščoby, Adamova hora, Dielnica

Vrch, Východné Slovensko:, 13 z 17

Predlipový vrch, Dlhá Medza, Roh, Pustá hora, Peroła, Predné holisko, Chrasť, Obrúbané, Barich, Cipová, Medvedia, Cham, Koprivy, Nemecký vrch, Bula pod Rysami, Hora, Veľký Radzim, Miková, Bodrova hora, Rígeľ, Strop, Podruša, Muchova hora, Železný vrch, Bakunová, Kuligura, Prihradzianska Hradná, Prielohy, Kutivŕšky, Prostredný hrb, Najhy, Holica, Vysoká Kýčera, Somčiská, Ovčinec, Wierch Muchów, Forgáčka, Kotová, Kochman, Tolvaj, Veľká Dubina, Kotlička, Brezov, Krížik, Grapy, Čierna hora, Homôľka, Bujanov, Húšťavy, Kochanovské, Lipovica, Stredný vrch, Baba, Na vrch studne, vrch, Matovec, Vyšný Kozí hrb, Hrabina, Lysá, Čistý diel

Vrch, Východné Slovensko:, 14 z 17

Okruhliak, Berecka, Slížov, Čiernohuzec, Široký hŕbok, Somár, Kamienok, Sunderov vrch, Chmeľov, Kamenná, Čierna kopa, Cigerník, Kameň, Halen, Javorinka, Pavlova hora, Rozhľadňa, Dubník, Kamenný hŕbok, Ždiar, Čertov chrbát, Bokšov, Ňagovec, Ostrá, Čierna hora, Kytkaňa, Okrúhly hrb, Modrý vrch, Spálený vrch, Hriňova hora, Nadždiar, Zajačia hora, Knola, Długi Gronik, Palmový vrch, Dachov diel, Na krížoch, Bišar, Veľká Vavrová, Hlinné, Čertovica, Hrča, Dúbrava, Heje, Malcovo, Jaseňovec, Šimonov vrch, Ogurčiak, Mnich, Chrasť, Skalný vrch, Mäsiarske, Hliny, Palanta, Špicatý vrch, Kráľová, Hliny, Korytisko, Strelecký vrch, Hučok

Vrch, Východné Slovensko:, 15 z 17

Tri chotáre, Štefanovský vrch, Hukov, Čertova sihoť, Kotlová, Nad Černovou, Kyjovec, Tŕstie, Záruba, Chabzdová, Ľadovisko, Červelík, Čistina, Veľká Kýčera, Veľký Kruh, Anna, Suchý vrch, Zbojnícky stôl, Rimbarová, Surovec, Skalné, Zelená hora, Kalinec, Krompľa, Mamrich, Šadrovka, Koncový košiar, Medvedelica, Krivý javor, Ostrý hrb, Pacutová, Galia, Drieň, Rumanová, Chotárny vrch, vrch, Holina, Strieborná hora, Úboč, Babia, Sedlovská skala, Zverník, Kutlík, Červená chrasť, Gačovská skala, Lúčka, Rúrna, Nízka planina, Za bučkami, Kýčery, Hrabienka, Ostrá, Oselná, Koza, Vrátna, Kamenčie, Koľvek, Veľká Vápenica, Rysová, Nižná Baňa

Vrch, Východné Slovensko:, 16 z 17

Jakubovianska hora, Ivanovo, Michalička, Srnová, Nežabec, Horniansky les, Horbáľová, Voľa, Pahor, Slnečný vrch, Bukovina, Griglova roveň, Čonkáš, Čierny vrch, Ščerbovka, Vyšniansky vrch, Kušlajta, Sušková, Vyše dolín, Ščerbova hora, Marduňa, Medvedia, Lazy, Tlstý, Gavart, Šajba, Diaľna, Lazčík, Kolesovka, Magurič, Veľký Hrašov, Príslop, Dzurková, Predné hory, Zobraná, Skory, Chrástka, Sokolia skala, Mních, Ščamber, Diel, Hrebovka, Súľová, Smreczyński Wierch Wyższy, Suchý vrch, Stavenec, Uherčíková, Vínny vrch, Suchý vrch, Zadný hrb, Svíbik, Sľubica, Kozia, Zámčisko, Rohuľa, Sabatowski Wierch, Jasieniki, Dvoriská, Brdárová, Ferligov

Vrch, Východné Slovensko:, 17 z 17

Kačka, Heľpianský vrch, Gelnická hora, Stádlo, Veľký Karaslov, Cigánka, Na horu, Sosniny, Šinkov, Havrania hlava, Vysoká hora, Dajdomb, Zadný Moravec, vrch, Osí vrch, Orechový les, Skala, Biela skala, Široký vrch, Mendíčka, Žobrák, Brána, Tri kopce, Fujov, Čopánka, Vápno, Bujalov vrch, Marčeková, Nízka hora, Platy, Cibák, Záseky, Máj, Ježová hora, Breźe, Bykárka, Kameň, Plánce, Ščerbova hora, Lesíky

vrch inde

Prešovský kraj (1419x), Košický kraj (649x), Spiš (566x), okres Poprad (411x), mesto Vysoké Tatry (281x), okres Rožňava (195x), okres Košice - okolie (194x), okres Humenné (165x), Štrbské Pleso (150x), okres Snina (144x), okres Prešov (137x), Tatranská Javorina (128x), okres Bardejov (120x), okres Gelnica (106x), Tatranská Lomnica (105x), okres Sabinov (95x), okres Stará Ľubovňa (95x), okres Kežmarok (94x), okres Spišská Nová Ves (90x), okres Vranov nad Topľou (85x), okres Svidník (76x), okres Medzilaborce (76x), okres Levoča (75x), okres Trebišov (70x), Starý Smokovec (53x), okres Stropkov (49x), okres Sobrance (45x), Valaškovce (38x), okres Michalovce (37x), Stakčín (34x)
vrch v Prešovský kraj
vrch v Košický kraj
vrch v Spiš

Podobné, Východné Slovensko:

3613x priroda, 1891x vrch, 867x prameň, 368x výhľad, 186x jaskyňa, 167x sedlo, 71x vodopád, 33x prepadlina, 30x kameň
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Východné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://vychodne-slovensko.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.