Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » turistika » miesto

Miesto, Východné Slovensko

Miesto v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Východné Slovensko:, 1 z 17

Veľké drevo, Spišské námestie, Magura, Vojtasová, Lysá nad Dunajcom, Granátová stena, II., I., Podskala, Námestie Oceliarov, VII., Mier, Luník VIII, Sad mládeže, Gerlachovský kotol, Luník I, Erlchen, Luník VI, Malý hang, Nemecký rebrík, Slavkovská dolina, Tatranská kotlina, Funduše, Vyšné Raslavice, III., Cmiter, Záhumienky, Lesovňa Danielov dom, Železná kotlina, Granátové lávky, Pod lesom, Za Michalikom, Pod Kráľovou horou, Košiarny briežok, Predmlynie, Komposesorátny les, Nižné Rovné, Krosná, Pod Briežkami, Vrch valala, Staškova dolina, Kapustnice, Pod chot rom, Zahumenky, Hať, Záhumnie, Široké, Sekčov, VIII., Biela hlina, Pod cigánmi, Brody, V., Fedorkin jarok, VI., VII., Voliarňa, Košické Hámre, IV., Vyšné lúky

Miesto, Východné Slovensko:, 2 z 17

Dolina, Na mazúrku, Táleng, Pred hostincom, Stupy, Ždiar, Pod Gapľom, Na tehelni, Roveň, Prieložky, Stodolisko, Okresná správa ciest, Za krížom, Kolónia, Luník II, Pastovník, Machalovce, Hrb, Čopkov breh, Malý Čingov, Pod Malinovou, Kopa Girbeš, Úbočie, Holá Hôrka, Vyšné sklady, Šoltýsová, Jurkovec, Nad stálom, Bokša, Zavalisko, Pod Tepličkou, Pri kríži, Pri Kováčovej vile, Pri mlynskej studni, Hamerwies, Pri stanici, Kapustnice, Široké, Mlyniská, Paseky, sv. Michal, Luník IV, Zemplínska Široka, Ostrov, Pod svahom, Vyšný mlyn, Maselník, Pod záhradami, Luník V, Tridsiatok, Stráň, Mokré lúky, Hadušovce, Na Pavlovskom chotári, Polovice, Trnie, Šarišský Štiavnik, Od Brestovskej cesty, Pod Bohdanec, Huta

Miesto, Východné Slovensko:, 3 z 17

Šachta Adama a Evy, Biely kameň, Brodvig, osada Ortov, Biela voda, Nižné Raslavice, Nižné Slovinky, Pod Ilenou, Baňa Alžbeta, Vyšné Slovinky, Briežky, Dlhá lúka, Poľana pod Javorem, Luník VII, Pod Porubou, Krivé hony, Hámor, Hrunok, Za Kláštorom, Pri maštali, Zápotockého, Kancirová, Záhrady, Urbárske pasienky, Žakarovský potok, Červená hora, Brešč, Podčičva, Hajduk, Mlynský náhon, Lazy, Viničky, PAĽKOV, Turzovské Kúpele, Viničky, Radvanovce, Mária huta, Kúty, Pod Lazmi, Záhumienky, Poľana, Za horou, Pauker, Kaňapka, Šable, Slnečný majer, Pod Ortoviskom, Gombaseg, Liščie, Pieskovište, Kruch, Rúrky, Blatné Revištia, Dol, Nad kačin, Záhumienky, Stebníček, Hrabovčík, Na Diabolku, Zvážlisko

Miesto, Východné Slovensko:, 4 z 17

Za Mačangu, Za dolinkou, Dolinky, Vydumanec, Lazky, Kukučinka, Vinkel, Malé lúky, Luník III, Valkov breh, Čertovíky, Za múrmi, Vyše dediny, Diery, Kapustnice, Východný laz, Nad Klinom, Hrabniaky, Močidlá, Hŕbok, Na úbočie, Pod Šibenou horou, Sady, Halašto, Potok Lipník, Podňagovčík, Mačací kotol, Červený močiar, Za predným jarkom, Pod slavkovským jarkom, Cigánska osada, Stežná, Červený breh, Sídlisko Lúčna, Pod cintorínom, Pri železničnom moste, Medzi mosty, Pekná Vyhliadka, Kázeň, Niže vsi, Jakubkova lúka, Za humnami, Lúčka-Potoky, Pod Slobodnou, Zadný lán, Ibešek, Mlynky, Farská záhrada, Horná lípa, Kyjov, Rieka, Jahodník, Pod lesom, Studničky, Za Domaničom, Za Kyjovom, Cirkevné, Berpáš, Debry, Zubagov

Miesto, Východné Slovensko:, 5 z 17

Pod Hradskou horou, Za huru, Malý Rakytovec, Maša, Zahumienky, Vyšné za humny, Primovce, Kišovce, Zadné podiely, Zadná hora, Za ihriskom, K mlynu, Hlina, Lesna cesta, Potoky, Pod múrom, Bobalkov hŕbok, Pod palenicu, Harp I, Za krajné, Nad rynou, Mlyn, Sitnička, Velický žlab, Pod strednou horou, Rovné, Nad kostolom, Gošániho mlyn, Sitnička, Biela hlina, Lazy, Lesík, Pod Dlhý roh, Kobeľ, Šapinec, Do Durstu, Za záhradkami, Dimočka, Na prievoze, Hora nad cintorínom, Za Novou Roňvou, Dolina, Hrb, Hora, Roveň, Klenec, Koniec potôčka, Nižne záhumnie, Kapustnice, Padky, Dubie, Potok, Nižný mlyn, Beša nad Latoricou, Rovinky niže Šarvanca, Hrb, Poľany, Morišky, Nad kruľakami, Mlynský náhon

Miesto, Východné Slovensko:, 6 z 17

Pod klinmi, Za štepníky, Pod ošipárňou, Do hlbokej, Vyše dediny, Za tehelňou, Od levočského, Rovinky, Pod horou, Šinková, Dubnianky, Skalník, Rovinky niže cesty, Pri ihrisku, Na Brehu, Kapustnice, Cemjata, Pod Dubniaky, Pásiky, Kamene, Kikajka, Medzi lavičkami, Pod običkou, Vyšné Lúky, Pčolinka, Slavošovce - sídlisko, Veské, Viničky, Cimbjarok, Dúbrava, Pod hrabom, Čarne, Východné konopiská, Švabľovka, Nad cigánmi, Za záhradami, Rekreačná oblasť - Eva, Lipník, Valal, Kyslá, Surdok, Lodina, Kúty, Rekreačné chatky, Pod Hrachoviskami, Mačovské, Ščob, Arnutovce, Kopaniny, Široký, Bilanka, Sterkovce, Maša, Vlčkovské, Pri kostole, Koncuveské, Rogošky, Roveň, Mlynský náhon, Hluž

Miesto, Východné Slovensko:, 7 z 17

Kožarovka, Nad Kremeňom, Dlúha zem, Majer, rómska osada, Valkov, Kostolná, Makarové, Suchá dolina, Na zámok, Poza vysne, Na brehoch, Nad kostolom, Kucany, Huta, Ovečková, Krivá Oľka, Kejda, Malé záhumnia, Pod skalku, Panské záhumnia, Kapustnice, Jákov klin, Ku kaplnke, Široké, Banská, Nový dvor, Pod skalou, Huta Gelnica, Pod dolami, Grófska lúka, Zátonka, Doliny, Za slivkou, Vyše dediny, Veľké Lúky, Pri studni, Panská tabla, Uvrata, Loziny, Medzi Dedovím, Pod hôrky, V uhle, Grófovo, Pod Lipník, Na šivare, Záhumnie, Henclová, Nižná Oľka, Poddomok, Cez vrch, Kapustnice, Ortváň, Rechtorka, Horné záhumienky, Pánske, Za stredným vrchom, Marčovec, Pastierský, Kút

Miesto, Východné Slovensko:, 8 z 17

Rúbanisko, Šubrnák, Šture, Záhumnie, Pod Kýčerou, Nižné lúky, Špirkovské, Močidľany - intravilán, Za vodou, Pod Dušou ll., kameňolom, Fedorov hrb, Konopnice, Hurki, Vinice, Záhumienok, Pod brehmi, Nad krčmou, Bunov, Nižná tabuľa, Popod les, Dolky, Vavrinec, Bindt, Cicinovské, Funduše, Valent, Za jarok, Pod Ščobom, Koravcina, Banská, Čabinova lúka, Tably, Lániky, Košov Lipoveček, Pod brehom, Pod nižným Dedačovíkom, Zadné Partizánske, Ondavka, Na ortáši, Rovne, Tkaniš, Tichá voda, Na výslní, Breznička, Kameňolom, Nové sídlisko, Lazy, Za vodou, základná, Breh, Klín, Kapustnice, Pri potoku, Pieskovisko, Niže dediny, Pod Košariskami, Dzinica, Kopaničný mlyn, Do hory

Miesto, Východné Slovensko:, 9 z 17

Popod Gavart, Kmecov lánn, Za starou vodou, Kapustnice, Záhumnie, Kamenný vrch, Zadný Ruskov, Repiská, Niže dediny, Pod Horou, Závislivec, Mačací vrch, Dúbravka, Zemičky, Hájovňa, Obrazec, Konťoška, Pod Verecinu, Záhumienky, Hamriška, Halboky jarek, Nižná roveň, kaplnka, Roveň, Hlina, Niže mlyna, Rovenky, Mikov háj, Nad krížom, Záhumnie, Pod cestou, Tri studne, Senianske, rómska osada, Peniažková, Vargovo, Vojtašovec, Veľký Tanorok, Čerešník, Dlhé, Tabla, Košúvka, Za potokmi, Osada Háj, Trubačovec, Rýne, Hágy, Raškové, Dolina, Zadky, Niže dediny, Závoj, Záhumne, Stodolky, Hnilec, Pod vŕškom, Nižné Hrable, Mláky, Zadné Pojaky, Rovnice

Miesto, Východné Slovensko:, 10 z 17

Stretavka, Hôrka, Malé pole, Nižné Skalice, Kolačkovianka, Za pastierňou, Medený hámor, Agrodružstvo Studenec, Záhumnie, Lučkovce, Pod Javornou, Antošovec, Hovadlovec, Dielničky, Kičara, Konopiská, Gabačka, Palenčiareň, Šomka, Záhumienky, Rydziny, Vŕšok, Krišľovce, Lúčky, Výšný hon, Solotvinec, Hriady, Vyšné lúky, Na lúku, Kapušnice, Močiare, Dráha, Žaborinec, Rovné, Za Gamrata, Delava, Kameňolom, Obecné, Pod bučkom, Oľšinky, Pod skalkou kút, Vyšné uhlisko, Dubová, Kapustnice, Pod majerom, Podzámočný, Beskyda, Hadadurky, Povrazky, Pri kasarňach, Nanebevzatie P. Márie, Zimný potok, Za Bieloncikom, Pod Trsteníkom, Kapustianky, Kozelec, Podlipník, Obšáre, Blažov, Do scoba

Miesto, Východné Slovensko:, 11 z 17

Pri stanici, Homolské, Kamen, Romska Osada, Vyšné konopianky, Čarnušina, Telia záhrada, Ripne, Na hore, Samé rožky, V kapustiankach, Chata, Na záhumni, Spúšťadlo, Pred Šomou, Kľukaté, Malá pastva, Stredný zamer, Laškovský dvor, Konopianky, Konopiská, Paseky, Haburka, Medzi cestami, Biela hora, Klauzmanka, Hradisko, Vilšanka, Suchá lúka, Roveň, Haburky, Markusov, Chmeľnik, Dubník, Medveď, Hirka, Čopov, Potok do záhrady, Povrazíky, Maša, Vernar, Hronkova, Pod láz, Drapalka, Piesočné, Prachovňa, Rakovský potok, Hámor, Hrabusicka hajovna, Lásky, Baška, Pod úbočím, Konopnice, Záhumienok, Kamenná hora, Pod Dubníkom, Strednianský vrch, Stohoviská, Ku mlynu, Vyše dediny

Miesto, Východné Slovensko:, 12 z 17

Pri stanici, Štít, Kamenec, Nižej vsi, Na lane, Stráň, Berech, Brčalovky, Za mlyn, Hŕbky, Byčí gruň, Paľova dolka, Pod Stredným vrchom, Kamence, Losíky, Na zábave, Merník, Čitákova hora, Vyšné Lúky, Osikovňa, Za kostolom, Hazbukova hora, Nad hutou, Chrasť, Holy vrsok, Za záhradami, Zátoka, Čučma-závod, Kozina, Roviny, Drienovec, Výrava, Sihliny, Košická lúka, Ríne, Smočia diera, Dolinky, Široké, Bohdáne, Záhumienky, Rybník, Pod stráňou, Za cintorínom, Zemlicka, Kamence, Svata Maria, Korytne, Stredné zeme, Zahumenky uzské, Hurka, Za stavom, Dvorisko, Za humnami, Horbok, Dolina, Záhumienky, Na vŕšok, Budzín, hostinec, Sídlisko II

Miesto, Východné Slovensko:, 13 z 17

Sokola, Za Grebľou, Hôrka, Kerta, Sviňača, Medzi cintorínami, Na sklade, Jovické rašelinisko, Pri Prefe, Pastovník, Nad krčmou, Jurske, Konopianky, Stredné vinice, Pri sykavke, Potok pod Lazy, Blaščatská dolina, Jartačky, Pri kostole, Gronik, Hrúnik, Pred cintorínom, Pod Chrasťou, Myslina, Mittelruck, Pod Vŕškami, Detrík, Lúky, Za verši, Pniaky, Nad mocilka, Na Kradiny, Pastovník, Čemerné, Frížovský jarok, Šagov, Hlboká dolka, Na povrazoch, Bukovina, Pod drahu, Pri Slanom, Pri hradskej, Nad Furmancom, Kriničky, Roveň, Mlynisko, Dlhý grúň, Brezovky pod dráhou, Kobuliany, Krista Kráľa, Za hruškou, Na Lazci, Lúčky, Pri Poprade, Pod Maglovcom, Vyše jarku, Malý klin, Košťany, Teplý vrch, Malá hora

Miesto, Východné Slovensko:, 14 z 17

Pod Lazom, Falatky, Branisko, Medzi bachty, Nižné záhumienky, Pri dolinskom moste, Za haťou, Čermeľská dolina, Malina, Na blatinách, Kolesárova, Pod stredným hrbom, Na krivé, Pod záhradami, Vrátka, Hlinok, Pod mlynicou, Breh, Zeme niže obce, Rátky, Vyšné urbanské, Hlinisko, ZO Malina, Úboč, Vyšný breh, Angi-mlyn, Viničky, Kráľovka, Medzi jarky, Pri Tarnovským, Za záhradami, Poštárka, XXII., Všechsvätých, XIX., XXI., Hôrka, Lipník, ZO Kalina, Predné pole, Kozí chrbát, Vlčie Doly, Bardejovská Zábava, Malé briežky, ZO Ontário, Galgovec, Kolónia, Utove, Veľký Sordok, Schodný vrch, Chmelník, Kamenná baňa, Nižné záhrady, Zuzová, Nižná Šuňava, Chmeľové, Dolina, Fišerka, Véč, Mlynský náhon

Miesto, Východné Slovensko:, 15 z 17

Michalany, Polianky, Hlina, Pri Vagónke, Stredné, Gróner, Zo šlechtina, XX., Šarvanec, Kozí klin, Vyšná roveň, Medzi jarky, Pod malou chrástkou, Čermeľ, Vyšné rúbanice, Na krátke, Svetlá pusta, Nižná roveň, Malé Breziny, Rovné, Na starej píle, Záhradné, Čermeľská dolina, Durst, Za kaplicou, Kaštieľ, Sirotská, Batizovská dolina, Za Packovou Kýčerou, Velická dolina, Farský les, Buzgov, Ľubické Kúpele, Stužická rieka, Pri kostolíku, Večný dažď, Pod Hrúbkami, Brána, Za Príkrym, Hradná stráň, Fodorova hať, Dlhé, Konopianky, Priekopy-Zvoničky, Pod Vyšovom, Beržeň, Strielky, Na konci lazov, Na úboči, Topolinky, Lukačova bučina, Široké, Dúbravy, Strilka, Šibeňou, Zálesy, Dubinky, Kováčovo, Levočské Lúky, Topoľany

Miesto, Východné Slovensko:, 16 z 17

Poľanky, Hradská hora, Staškové diely, Prostredný grúň, Pod Braškovou, klečová, Borovičná, Pod Hájom, Za lieštim, Mikše, Jechtík, Za Rochovou, Za úboč, U baní, pod prieslop, Malá hôrka, Biele skaly, Pred pílou, Brašková, Veľká hôrka, Pred kamenné hŕbky, Nad Skalničné, Strižniarka, Lazárka, Figurov vŕšok, Grúniky, Prosredný grúň, Fábenova hola, Humenec, Hŕbok, Na šebe, Nad Kút, Dolinka pod haťou, Dlhé hony, Gunátovo, Ždiar, Za rokytím, Za bučie, Nad hať, Za potočky, Pavlova, Farský les, Pod Ždiar, Zoboliaš, Farský les, Baníky, Pod miklošikovou, Úslň, Čierna hora, Za pílou, Pri baniach, Drábska, Cimberg, Kamenné hŕbky, Pod baňami, Brdárov vrch, Tepličany, Miklóšikova, Byčie role, Nižné lúky

Miesto, Východné Slovensko:, 17 z 17

Kapustnica, Starý trh, Prostrednie, Pod jedle, Buďková, Mravenisko, Malé pološiny, Pod sekerami, Nad Úboč, Fibík, Buďkov, Kapustnica, Veľký Žiar, Roveň, Habzík, Pod cestou, Za kostolom, Veľký les, Stará Ves, Veľké klady, Harova, kozí chrbát, Pánsky les, Stašovské breziny, Pod jovickou cestou, Miletka, Pod Straň, Michalov kút, Na chotári, Pred rochovou, Malé klady, Smížok, Pred kút, Farský les, Predný Žiar, Malé povrazy, Pri mauzóleu, Kút, Hrady, Veľký laz

miesto inde

Prešovský kraj (16105x), Košický kraj (9248x), Spiš (4810x), okres Bardejov (2152x), okres Rožňava (2076x), okres Prešov (1914x), okres Humenné (1859x), okres Košice - okolie (1722x), okres Michalovce (1721x), okres Snina (1483x), okres Vranov nad Topľou (1442x), okres Stropkov (1137x), okres Stará Ľubovňa (1097x), okres Trebišov (1080x), okres Sabinov (1044x), okres Svidník (1029x), okres Spišská Nová Ves (918x), okres Medzilaborce (907x), okres Kežmarok (885x), okres Sobrance (827x), okres Gelnica (720x), okres Levoča (623x), okres Poprad (607x), Stakčín (479x), Košice (416x), mesto Vysoké Tatry (281x), Levoča (251x), Bardejov (201x), Rejdová (166x), Vladiča (154x)
miesto v Prešovský kraj
miesto v Košický kraj
miesto v Spiš

Podobné, Východné Slovensko:

38455x turistika, 25312x miesto, 5665x strom, 2073x orientačný bod, 1473x turistické informácie, 1050x prístrešok, altánok, 787x poľovnícky posed, 562x ohnisko, 425x miesto na piknik, 356x orientačná mapa, 250x atrakcia, 172x studňa, 169x chranený strom, 81x štôlňa, 44x komín, 18x vodárenská veža, 10x pamätník, bojisko, 4x ZOO, 3x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Východné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://vychodne-slovensko.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.