Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » turistika » miesto

Miesto, Východné Slovensko

Miesto v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Východné Slovensko:, 1 z 17

Veľké drevo, Spišské námestie, Magura, Vojtasová, Lysá nad Dunajcom, Brody, Granátová stena, Funduše, VI., IV., Podskala, Námestie Oceliarov, VII., Mier, Luník II, Sad mládeže, Gerlachovský kotol, Luník VI, Erlchen, Malý hang, Slavkovská dolina, Nemecký rebrík, Tatranská kotlina, Luník VII, Vyšné Raslavice, Cmiter, Záhumienky, Lesovňa Danielov dom, Železná kotlina, Pod lesom, Luník III, Za Michalikom, Granátové lávky, Na tehelni, Košiarny briežok, Pod Kráľovou horou, Biely kameň, Predmlynie, Komposesorátny les, Krosná, Nižné Rovné, Pod Briežkami, Vrch valala, Kapustnice, Staškova dolina, Zahumenky, Od Brestovskej cesty, Pod chot rom, Sekčov, Hať, Lekeš, Záhumnie, Záhumnie, V., Vyšné lúky, Pod cigánmi, I., VIII., II., Dolina

Miesto, Východné Slovensko:, 2 z 17

Voliarňa, VII., Biela hlina, Fedorkin jarok, Pred hostincom, Košické Hámre, Roveň, Ždiar, Stupy, Táleng, Šachta Adama a Evy, Za krížom, Okresná správa ciest, Pod Ilenou, Stodolisko, Prieložky, Pod Gapľom, Vyšné Slovinky, Malý Čingov, Vyšné sklady, Luník VIII, Šoltýsová, Holá Hôrka, Úbočie, Pod Malinovou, Bokša, Nad stálom, Kopa Girbeš, Čopkov breh, Hrb, Pastovník, Zavalisko, Machalovce, Jurkovec, Pod Tepličkou, Pri kríži, Kapustnice, Pri mlynskej studni, Pri Kováčovej vile, Pri stanici, Hamerwies, sv. Michal, Široké, Mlyniská, Luník IV, Maselník, Vyšný mlyn, Paseky, Pod záhradami, Zemplínska Široka, Luník I, Ostrov, Pod svahom, Široké, Luník V, Mokré lúky, Tridsiatok, Trnie, Polovice, Stráň

Miesto, Východné Slovensko:, 3 z 17

Hadušovce, Na Pavlovskom chotári, Huta, Pod Bohdanec, Šarišský Štiavnik, osada Ortov, Nižné Slovinky, Brodvig, Biela voda, Nižné Raslavice, Na mazúrku, Poľana pod Javorem, Briežky, Baňa Alžbeta, Dlhá lúka, Krivé hony, Kolónia, Pod Porubou, Pri maštali, Urbárske pasienky, Zápotockého, Za Kláštorom, Hámor, Červená hora, Nad mníšskym, Žakarovský potok, Kancirová, Hrunok, Záhrady, III., Podčičva, Brešč, Mníšske, Ukole, Mlynský náhon, Hajduk, Lazy, Viničky, Za horou, PAĽKOV, Viničky, Pauker, Šable, Pod Lazmi, Radvanovce, Mária huta, Kaňapka, Kúty, Záhumienky, Turzovské Kúpele, Poľana, Rúrky, Liščie, Daniská, Slnečný majer, Blatné Revištia, Pieskovište, Angi-mlyn, Kruch, Gombaseg

Miesto, Východné Slovensko:, 4 z 17

Pod Ortoviskom, Dol, Za dolinkou, Nad kačin, Na Diabolku, Za Mačangu, Zvážlisko, Stebníček, Vydumanec, Lazky, Kukučinka, Záhumienky, Hrabovčík, Dolinky, Vinkel, Pod Šibenou horou, Diery, Hŕbok, Na úbočie, Malé lúky, Hrabniaky, Východný laz, Nad Klinom, Za múrmi, Čertovíky, Vyše dediny, Valkov breh, Močidlá, Kapustnice, Pekná Vyhliadka, Potok Lipník, Halašto, Pod slavkovským jarkom, Stežná, Pod cintorínom, Cigánska osada, Medzi mosty, Pri železničnom moste, Červený breh, Za predným jarkom, Sídlisko Lúčna, Sady, Mačací kotol, Kázeň, Podňagovčík, Horná lípa, Pod Slobodnou, Berpáš, Lúčka-Potoky, Zadný lán, Jahodník, Mlynky, Studničky, Cirkevné, Farská záhrada, Za humnami, Ibešek, Rieka, Kyjov, Pod lesom

Miesto, Východné Slovensko:, 5 z 17

Za Domaničom, Jakubkova lúka, Za Kyjovom, Niže vsi, K mlynu, Hlina, Pod strednou horou, Rovné, Potoky, Debry, Pod múrom, Pod palenicu, Bobalkov hŕbok, Nižná Oľka, Nad rynou, Za ihriskom, Lesna cesta, Malý Rakytovec, Mlyn, Kišovce, Sitnička, Maša, Zahumienky, Vyšné za humny, Za krajné, Harp I, Za huru, Velický žlab, Zadná hora, Pod Hradskou horou, Primovce, Zubagov, Nad kostolom, Zadné podiely, Sitnička, Kapustnice, Hrb, Padky, Nižne záhumnie, Hora nad cintorínom, Dimočka, Kobeľ, Pod Dlhý roh, Roveň, Na prievoze, Do Durstu, Koniec potôčka, Hora, Šapinec, Klenec, Za záhradkami, Lazy, Biela hlina, Za Novou Roňvou, Lesík, Gošániho mlyn, Dolina, Skalník, Poľany, Do hlbokej

Miesto, Východné Slovensko:, 6 z 17

Za štepníky, Dubnianky, Beša nad Latoricou, Rovinky, Potok, Morišky, Za tehelňou, Rovinky niže Šarvanca, Mlynský náhon, Pod horou, Pri ihrisku, Rovinky niže cesty, Cemjata, Dubie, Vyše dediny, Pod ošipárňou, Pod klinmi, Na Brehu, Nižný mlyn, Nad kruľakami, Šinková, Hrb, Od levočského, Pod Dubniaky, Medzi lavičkami, Vyšné Lúky, Cimbjarok, Pod običkou, Švabľovka, Viničky, Čarne, Pod hrabom, Veské, Slavošovce - sídlisko, Kikajka, Pčolinka, Východné konopiská, Kamene, Dúbrava, Pásiky, Kúty, Roveň, Sterkovce, Surdok, Kyslá, Ščob, Nad cigánmi, Rekreačné chatky, Kožarovka, Valal, Nad Kremeňom, Arnutovce, Hluž, Rogošky, Koncuveské, Maša, Červený močiar, Mlynský náhon, Bilanka, Pri kostole

Miesto, Východné Slovensko:, 7 z 17

Lodina, Lipník, Kopaniny, Za záhradami, Pod Hrachoviskami, Rekreačná oblasť - Eva, Mačovské, Široký, Vlčkovské, Kucany, Huta, Malé záhumnia, Krivá Oľka, Na brehoch, Valkov, Panské záhumnia, Pod skalku, Kapustnice, Kejda, Poza vysne, Suchá dolina, Majer, Kostolná, Makarové, rómska osada, Ovečková, Nad kostolom, Jákov klin, Dlúha zem, Na zámok, Henclová, Kapustnice, Loziny, Pastierský, Šubrnák, Pod Dušou ll., Konopnice, Čabinova lúka, Pod Lipník, Na šivare, Marčovec, kameňolom, Fedorov hrb, Grófovo, Pod Ščobom, Močidľany - intravilán, Medzi Dedovím, Záhumnie, Ortváň, Koravcina, Pri studni, Nižné lúky, Rúbanisko, Pod Kýčerou, Za stredným vrchom, Pod brehmi, Horné záhumienky, Doliny, Panská tabla, Nový dvor

Miesto, Východné Slovensko:, 8 z 17

Grófska lúka, Kapustnice, Poddomok, Pánske, Cez vrch, Pod skalou, Nad krčmou, Záhumnie, Za jarok, Huta Gelnica, Vinice, Za slivkou, Veľké Lúky, Ku kaplnke, Funduše, Zátonka, Nižná tabuľa, Bunov, Banská, Záhumienok, Bindt, Pod hôrky, Kút, Za vodou, Valent, V uhle, Dolky, Vavrinec, Hurki, Banská, Rechtorka, Cicinovské, Popod les, Pod dolami, Šture, Špirkovské, Uvrata, Široké, Vyše dediny, Kamenný vrch, Pieskovisko, Pod nižným Dedačovíkom, Lániky, Rovne, Kopaničný mlyn, Zadný Ruskov, Lazy, Kmecov lánn, základná, Klín, Tably, Kapustnice, Zadné Partizánske, Kameňolom, Pod Košariskami, Tkaniš, Za vodou, Dzinica, Niže dediny, Pri potoku

Miesto, Východné Slovensko:, 9 z 17

Na ortáši, Nové sídlisko, Breh, Za starou vodou, Záhumnie, Popod Gavart, Do hory, Na výslní, Breznička, Kapustnice, Pod brehom, Košov Lipoveček, Tichá voda, Ondavka, Repiská, Roveň, Senianske, Mačací vrch, Osada Háj, Niže dediny, Kolačkovianka, Hlina, Hájovňa, Halboky jarek, Rovenky, rómska osada, Košúvka, Pod vŕškom, Vojtašovec, Rýne, Malé pole, Trubačovec, Dolina, Veľký Tanorok, Pod Horou, Pod Verecinu, Záhumnie, Čerešník, Za majerom, Vargovo, Niže dediny, Dúbravka, Zadné Pojaky, Hamriška, Tabla, Konťoška, Závislivec, Nižné Hrable, Tri studne, Zemičky, Závoj, Záhumienky, Nižné Skalice, Stodolky, Hágy, Záhumne, kaplnka, Mikov háj, Nad krížom, Raškové

Miesto, Východné Slovensko:, 10 z 17

Stretavka, Pod cestou, Mláky, Rovnice, Hôrka, Dlhé, Za potokmi, Zadky, Peniažková, Nižná roveň, Hnilec, Obrazec, Niže mlyna, Solotvinec, Dráha, Pod Javornou, Močiare, Za Gamrata, Rydziny, Hovadlovec, Kapušnice, Dielničky, Gabačka, Obecné, Lučkovce, Na lúku, Medený hámor, Delava, Konopiská, Za pastierňou, Kičara, Vyšné lúky, Antošovec, Krišľovce, Agrodružstvo Studenec, Výšný hon, Záhumnie, Rovné, Kameňolom, Palenčiareň, Záhumienky, Žaborinec, Hriady, Vŕšok, Lúčky, Pod bučkom, Šomka, Vyšné konopianky, Povrazky, Na záhumni, Romska Osada, Klauzmanka, Hirka, Roveň, Podlipník, Pri stanici, Kozelec, Spúšťadlo, Kamen, Pod Trsteníkom

Miesto, Východné Slovensko:, 11 z 17

Paseky, Oľšinky, Pod majerom, Za Bieloncikom, Beskyda, Markusov, Laškovský dvor, Haburka, Pod skalkou kút, Malá pastva, Chata, Konopiská, Obšáre, Blažov, Chmeľnik, Podzámočný, Dubová, Samé rožky, Stredný zamer, Suchá lúka, V kapustiankach, Do scoba, Kapustnice, Zimný potok, Ripne, Haburky, Hradisko, Čarnušina, Konopianky, Dubník, Hadadurky, Vilšanka, Nanebevzatie P. Márie, Homolské, Pred Šomou, Kapustianky, Medzi cestami, Pri kasarňach, Biela hora, Medveď, Kľukaté, Vyšné uhlisko, Telia záhrada, Stohoviská, Prachovňa, Hronkova, Ku mlynu, Štít, Pod Dubníkom, Rakovský potok, Záhumienok, Piesočné, Konopnice, Potok do záhrady, Kamenec, Baška, Maša, Povrazíky, Lásky, Hrabusicka hajovna

Miesto, Východné Slovensko:, 12 z 17

Nižej vsi, Čopov, Pod láz, Strednianský vrch, Vernar, Pod úbočím, Pri stanici, Drapalka, Hámor, Vyše dediny, Kamenná hora, Bohdáne, Brčalovky, Čučma-závod, Pod stráňou, Osikovňa, Výrava, Za záhradami, Záhumienky, Sihliny, Roviny, Na lane, Chrasť, Hazbukova hora, Na zábave, Za cintorínom, Ríne, Smočia diera, Dolinky, Za kostolom, Zátoka, Zemlicka, Kamence, Široké, Pod Stredným vrchom, Holy vrsok, Za mlyn, Jelšinky, Vyšné Lúky, Byčí gruň, Čitákova hora, Drienovec, Losíky, Paľova dolka, Stráň, Kamence, Merník, Berech, Rybník, Kozina, Hŕbky, Svata Maria, Košická lúka, Nad hutou, Korytne, Hôrka, Stredné zeme, Za Grebľou, Medzi cintorínami, Budzín

Miesto, Východné Slovensko:, 13 z 17

Za stavom, Horbok, Sviňača, Dolina, Zahumenky uzské, Za humnami, Sokola, Dvorisko, Záhumienky, Kerta, Sídlisko II, Na vŕšok, hostinec, Hurka, Potok pod Lazy, Stredné vinice, Gronik, Na sklade, Jovické rašelinisko, Pri Prefe, Jurske, Blaščatská dolina, Pri sykavke, Myslina, Konopianky, Pred cintorínom, Nad krčmou, Pastovník, Pod Chrasťou, Hrúnik, Pri kostole, Jartačky, Pastovník, Frížovský jarok, Kapolna, Pod Vŕškami, Pniaky, Za verši, Mittelruck, Na povrazoch, Čemerné, Nad mocilka, Hlboká dolka, Detrík, Na Kradiny, Šagov, Lúky, Bukovina, Roveň, Kriničky, Pod drahu, Brezovky pod dráhou, Pri Slanom, Dlhý grúň, Nad Furmancom, Mlynisko, Olšinky, Pri hradskej, Za hruškou, Pod Maglovcom

Miesto, Východné Slovensko:, 14 z 17

Kobuliany, Lúčky, Na Lazci, Krista Kráľa, Pri Poprade, Vyše jarku, Košťany, Malá hora, Malý klin, Teplý vrch, Pod Lazom, Branisko, Falatky, Nižné záhumienky, Za haťou, Pri dolinskom moste, Čermeľská dolina, Medzi bachty, Na blatinách, Malina, Kolesárova, Na krivé, Pod stredným hrbom, Vrátka, Pod záhradami, Hlinok, Pod mlynicou, Breh, Vyšné urbanské, Zeme niže obce, Rátky, Hlinisko, ZO Malina, Úboč, Vyšný breh, Kráľovka, Viničky, Pri Tarnovským, XXI., XIX., XXII., Všechsvätých, Medzi jarky, Za záhradami, Poštárka, ZO Kalina, Hôrka, Lipník, Predné pole, Vlčie Doly, Kozí chrbát, Kliny, Malé briežky, ZO Ontário, Bardejovská Zábava, Kolónia, Galgovec, Veľký Sordok, Utove, Schodný vrch

Miesto, Východné Slovensko:, 15 z 17

Polianky, Kamenná baňa, Fišerka, Nižné záhrady, Chmeľové, Michalany, Pod Zabíjanou, Dolina, Zuzová, Mlynský náhon, Chmelník, Nižná Šuňava, Véč, Stredné, Zo šlechtina, Hlina, Pri Vagónke, Záhumnie, Gróner, Šarvanec, XX., Medzi jarky, Čermeľ, Kozí klin, Vyšná roveň, Pod malou chrástkou, Malé Breziny, Na krátke, Na starej píle, Svetlá pusta, Vyšné rúbanice, Rovné, Nižná roveň, Záhradné, Čermeľská dolina, Durst, Za kaplicou, Kaštieľ, Sirotská, Batizovská dolina, Za Packovou Kýčerou, Velická dolina, Buzgov, Farský les, Ľubické Kúpele, Stužická rieka, Večný dažď, Pod Hrúbkami, Pri kostolíku, Brána, Za Príkrym, Fodorova hať, Hradná stráň, Dúbravy, Strilka, Topolinky, Beržeň, Lukačova bučina, Široké, Konopianky

Miesto, Východné Slovensko:, 16 z 17

Dlhé, Strielky, Pod Vyšovom, Priekopy-Zvoničky, Na úboči, Na konci lazov, Kováčovo, Šibeňou, Dubinky, Zálesy, Hradská hora, Levočské Lúky, Topoľany, Poľanky, Fábenova hola, klečová, Za úboč, Kamenné hŕbky, Za rokytím, Dolinka pod haťou, Farský les, Strižniarka, Farský les, Drábska, Malá hôrka, Zoboliaš, Pod Hájom, Staškové diely, Grúniky, Hŕbok, Baníky, Ždiar, Úslň, Za potočky, Prostredný grúň, Za lieštim, Veľká hôrka, Humenec, Jechtík, Dlhé hony, Čierna hora, Nad hať, Pod Ždiar, Za Rochovou, Figurov vŕšok, Pod Braškovou, Za pílou, pod prieslop, Nad Skalničné, Brašková, Za bučie, Pod miklošikovou, Lazárka, Gunátovo, U baní, Mikše, Nad Kút, Pred kamenné hŕbky, Borovičná, Pavlova

Miesto, Východné Slovensko:, 17 z 17

Biele skaly, Pri baniach, Pred pílou, Cimberg, Prosredný grúň, Na šebe, Pod Straň, Veľké pološiny, Miletka, Pod veľkým lazom, Prostrednie, Tepličany, Brdárov vrch, Na chotári, Pred rochovou, Smreč, Pod Pavlovovou, Klimentovo, Predný Žiar, Skalničné, Kjar, Jedle, Pod jedle, U Bresta, Sladlá, Vercele, Hrady, Malé pološiny, Dlhé, Dlhý kút, Buďková, Stará Ves, Veľký Žiar, Pod Dlhým kútom, Veľké klady, Kapustnica, Pred kút, Fábena hola, Pri mauzóleu, Bakša

miesto inde

Prešovský kraj (16105x), Košický kraj (9247x), Spiš (4811x), okres Bardejov (2152x), okres Rožňava (2076x), okres Prešov (1914x), okres Humenné (1858x), okres Michalovce (1721x), okres Košice - okolie (1721x), okres Snina (1483x), okres Vranov nad Topľou (1442x), okres Stropkov (1137x), okres Stará Ľubovňa (1097x), okres Trebišov (1080x), okres Sabinov (1044x), okres Svidník (1029x), okres Spišská Nová Ves (918x), okres Medzilaborce (907x), okres Kežmarok (885x), okres Sobrance (827x), okres Gelnica (720x), okres Levoča (623x), okres Poprad (608x), Stakčín (479x), Košice (415x), mesto Vysoké Tatry (282x), Levoča (251x), Bardejov (201x), Rejdová (166x), Vladiča (154x)
miesto v Prešovský kraj
miesto v Košický kraj
miesto v Spiš

Podobné, Východné Slovensko:

39163x turistika, 25311x miesto, 6283x strom, 2085x orientačný bod, 1488x turistické informácie, 1071x prístrešok, altánok, 794x poľovnícky posed, 577x ohnisko, 426x miesto na piknik, 357x orientačná mapa, 246x atrakcia, 189x chranený strom, 173x studňa, 83x štôlňa, 44x komín, 18x vodárenská veža, 10x pamätník, bojisko, 4x ZOO, 3x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Východné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://vychodne-slovensko.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.