Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Východné Slovensko

Základná škola v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza 795 kusov základná škola.

Základná škola, Východné Slovensko:, 1 z 14

Gymnázium Šrobárova, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Stredná zdravotnícka škola, SPŠ Dopravná, Gymnázium Poštová, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Gymnázium Exnárova, Katolícka stredná pedagogická škola, Základná škola Požiarnická, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Košice International School, Stredná odborná škola technická, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Gymnázium na Alejovej 1, ZŠ Trebišovská 10, Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, SPŠ Strojnícka, Stredná odborná škola automobilová, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, SPŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola železničná, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Gymnázium Opatovská, SOŠ pôšt a telekomunikácií, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb vidieku, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Park mládeže 5, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, ZŠ Budovateľská, Stredná odborná škola, Gymnázium Veľké Kapušany, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Gymnázium Komenského, Základná škola, Ulica študentská, Stredná športová škola, Stredná odborná škola, Základná škola, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Základná škola Kežmarská 30, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Družicová 4, Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, bezbarierový prístup, Základná škola s materskou školou Lipovce, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Základná škola Kluknava, Základná škola Podjavorinskej, Cirkevná stredná odborná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 2 z 14

Súkromná základná škola, Základná škola Lúčna, Súkromná základná umelecká škola, Hotelová akadémia, Základná škola Matice slovenskej, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Gymnázium Jána Adama Raymana, Spojená škola, Diamond English, Základná škola, Komenského 2, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry, SOŠ, Základná škola, Stredná odborná škola hotelová, SOŠ drevárska, Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Základná umelecká škola Irkutská 1, základná škola, ZŠ Petra Kellnera Hostinského, Gymnázium Cyrila Daxnera, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Súkromné konzervatórium, základná škola, Základná škola Gemerská 2, ZŠ Abovská 36, ZŠ Pavla Emanuela Dobšinského, Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Gymnázium Školská, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Komenského 12, Základná umelecká škola Jantárová, Konzervatórium Košice, Základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Technická akadémia, Základná škola Staničná 13, Stredná odborná škola Košice-Šaca, ZUŠ, Základná škola, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola, Levočská ulica 11, ZŠ Prostějovská, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola Juh, Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého, Základná umelecká škola Jána Pöschla - elokované pracovisko, Gymnázium Javorová, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Spojená škola internátna, Základná škola Štrba, Spojená škola internátna, Základná škola Májové námestie, Gymnázium P. J. Šafárika

Základná škola, Východné Slovensko:, 3 z 14

Súkromná základná škola Dneperská 1, Základná škola, Lipová 13, Stredná zdravotnícka škola, Špeciálna základná škola, Súkromná spojená škola European English School, Základná škola s materskou školou, Gymnázium, Obchodná akademia, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná škola, Základná škola Bukovecká 17, Základná škola Hrhov, SOŠ ekonomická, Základná škola, Važecká, Základná škola Plešivec, S ZUŠ-ELBA, Lingua centrum, Základná škola, Súkromná stredná odborná škola ELBA, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Základná škola, Spojená škola internátna, Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Základná škola, Komenského 6, Základná škola s materskou školou Kamienka, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Základná škola Pionierov, Základná škola s materskou školou, Spojená škola T. Ševčenka, Spojená škola Letná, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Základná škola, Lesnícka, Obchodná akadémia, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola, Tyršova 1, Stredná priemyselná škola technická, Základná škola Nižná Myšľa, Súkromné športové gymnázium ELBA, Spojená škola Mierová, Základná škola Grundschule Medzev, Základná škola Sibírska, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec, Základná škola s materskou školou Gerlachov, Spojená škola, Základná škola Eugena Ruffinyho, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, základná škola, Špeciálna ZŠ s elokovanými triedami, Základná škola s materskou školou, Spojená škola, Základná škola, Základná škola Bernolákova, multi, Základná škola s Materskou školou, Základná umelecká škola v Medzeve

Základná škola, Východné Slovensko:, 4 z 14

Základná škola Drnava s VJM, Stredná odborná škola technická, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná škola Šemša, Základná škola, Základná škola Jasov, Základná škola s materskou školou, ZŠ Ľubotice, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Základná škola akademika Jura Hronca, Základná škola, Základná škola Štós, Gymnázium Leonarda Stöckela, CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA, Základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv.FAUSTÍNY, Základná škola, 1. Základná škola, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná umelecká škola, základná škola, Súkromná stredná odborná škola DSA, základná škola, základná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, École primaire, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, 8. Základná škola, základná škola, Základná škola Belehradská 21, Základná škola Belehradská 21, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, ZŠ Mateja Lechkého, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, ZŠ Masarykova 19/A, základná škola, ZŠ Fábryho, Gymnázium Gelnica, Základná škola, Škola úžitkového výtvarníctva, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Základná škola P. O. Hviezdoslava, Spojená škola Vojenská 13, Hotelová akadémia, Základná umelecká škola Bernolákova 26, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Základná škola P. O. Hviezdoslava, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Základna škola, základná škola, ZŠ Tomášikova, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 5 z 14

Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Praktická škola internátna, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Braille school, Spojená škola internátna, základná škola, Základná škola Užhorodská 39, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola Slobody 1, základná škola, Liečebno - výchovné sanatórium, základná škola, základná škola, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Tatranská Lomnica, Základná škola Polianska 1, ZŠ Hroncova 23, Štátna jazyková škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Gymnázium Veľké Kapušany, základná škola, ZUŠ, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, základná škola, základná škola, 4. Základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Spojená škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Špec. základná škola, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, Stredná odborná škola, základná škola, ZŠ Vinbarg, Základná umelecká škola, ZŠ Sv. Jána Krstiteľa, MŠ Volgogradská, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Základná umelecká škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 6 z 14

ZUŠ Jána Pöschla, Obchodná akadémia Poprad, Základná škola Kežmarok, základná škola, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, Základná škola Bruselská 18, Special institute, základná škola, MŠ Dukelských hrdinov, Základná škola Spišské Vlachy, Základná škola, SOŠ polytechnická, základná škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, základná škola, Elokované pracovisko Súkromná Spojená Škola Beila voda 2, Kežmarok (organizačná zložka Súkromná stredná odborná škola), základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Starozagorská, základná škola, Súkromná ZŠ HUMAN, Základná škola Bernolákova 16, Základná škola Šmeralova, Základná škola Bajkalská, základná škola, Gymnázium Dominika Tatarku, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ, ZŠ Mukačevská, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Postupimská, základná škola, Základná škola Myslavská, základná škola, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, ZŠ Levočská, Gymnázium sv. Františka Assiského, Základná škola Hrnčiarska, Základná škola Jozefa Urbana, Základná škola Jána Švermu, základná škola, základná škola, základná škola, 2. Základná škola, ZŠ Krosnianska 2, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Krosnianska 4, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 7 z 14

Základná umelecká škola, základná škola, Súkromná ZŠ Galaktická, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Kežmarská 28, základná škola, základná škola, Základná škola Vagonárska, Základná škola Gašpara Haina, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základna škola Dostojevského Poprad, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Stará škola, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, SOŠ technická, základná škola, základná škola, Gymnázium sv. Edity Steinovej, základná škola, Základná škola Ľudovíta Fullu, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Považská 12, Gymnázium, základná škola, základná škola Francisciho, základná škola, 3. Základná škola, Jazyková škola Empire, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Ľudová škola umenia, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Košická 20, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Cyklošport Akvaristika ZUŠ - výtvarný odbor, základná škola, ZŠ Komenského, Materská škola - Bernoláková, Gymnázium Sabinov, ZŠ Komenského, ZUŠ, 6. Základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ Mikuláša Moyzesa, základná škola, základná škola, ZŠ Janigova

Základná škola, Východné Slovensko:, 8 z 14

SSOŠ Tatranská Akadémia, základná škola, SOŠ Elektrotechnická, 7. Základná škola, základná škola, Základná škola Zemanská 2, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia Polárna 1, Škola v prírode Gelnica - Turzov, základná škola, Gymnázium sv. Františka Assiského, Jedáleň, Hospodársky pavilón A, Základná škola Kudlovská, základná škola, Základná škola Poprad-Matejovce, základná škola, Základná škola s materskou školou, Vyšné Ružbachy, Hospodársky pavilón B, Základná škola Zemanská 2, Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, ZŠ s MŠ sv. Kríža, Telocvičňa A, Škola v Prírode Gelnica - Turzov, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, 5. Základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola Snina, základná škola, Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, SOŠ, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Drabova 3, základná škola, specialna zakladna skola, ZŠ Šrobárova, Stredné odborné učilište, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Špeciálna základna škola, základná škola, Povýšenia svätého Kríža, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 9 z 14

Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Rudník, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium, základná škola, ZŠ Záhradné, základná škola, Spojená cirkevná škola, Škola v prírode, Základná škola, základná škola, Základná škola Nová Ľubovňa, základná škola, Základná škola s materskou školou, ZUŠ - tanečný odbor, ZUŠ v Lipanoch - Hudobný odbor, základná škola, ZŠ Veľký Lipník, ZŠ Komenského, základná škola, základná škola, Stredné odborné učilište poľnohospodárske Štítnik, základná škola, Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola Svit, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Kúpeľná, Spojená škola, základná škola, ZŠ 1. mája 12, základná škola, Stredná odborná škola drevárska, základná škola, ZŠ Jarná, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 10 z 14

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Kukučínova, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Egídia, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Šambron 103, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 11 z 14

základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, zakladná škola, Základná škola s Materskou školou, Základná škola Malá Ida, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Pčoliné, základná škola, základná škola, základná škola, Teplička, základná škola, Materská škola Zámutov, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola Udavské, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Kechnec 13, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Vechec, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 12 z 14

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Malcov, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Hýľov, ZŠ Komenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Vinbarg, základná škola, ZŠ Vinbarg, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Za vodou, základná škola, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, základná škola, ZŠ Veľký Šariš, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 13 z 14

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená Škola Štefánikova 64, 1 ZŠ, Gymnázium Duklianskych hrdinov, Spojená škola Juraja Henischa, základná škola, umelecká škola M. Vileca, základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ Antona Cígera, ZŠ Fintice, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ VJM, , základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Škola v prírode, Základná škola Sídlisko II, základná škola, základná škola, základná škola, Vyšné Ružbachy, základná škola, SOU Strojárske SL, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ELBA, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 14 z 14

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Milpoš, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

základná škola inde

Prešovský kraj (429x), Košický kraj (366x), Zemplín (224x), Spiš (171x), Košice (141x), okres Prešov (72x), okres Bardejov (65x), okres Košice I (49x), okres Michalovce (47x), okres Poprad (44x), okres Košice - okolie (41x), okres Trebišov (40x), okres Košice IV (40x), Košice - mestská časť Juh (40x), Košice - mestská časť Staré Mesto (39x), okres Vranov nad Topľou (38x), okres Humenné (37x), Prešov (37x), okres Rožňava (36x), okres Košice II (34x), okres Spišská Nová Ves (33x), Južné Mesto (32x), Košice - mestská časť Západ (31x), Terasa (31x), okres Sabinov (30x), Poprad (27x), okres Stará Ľubovňa (26x), Stredné Mesto (25x), okres Kežmarok (24x), okres Levoča (23x)
základná škola v Prešovský kraj
základná škola v Košický kraj
základná škola v Zemplín

Podobné, Východné Slovensko:

795x základná škola, 320x skôlka, 46x stredná škola, 43x univerzita, 7x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Východné Slovensko

Viac o násPodpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku vychodne-slovensko.oma.sk vzdelavanie zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.