Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Východné Slovensko

Základná škola v Východné Slovensko

V Východné Slovensko sa nachádza 726 kusov základná škola.

Základná škola, Východné Slovensko:, 1 z 13

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Komenského, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Družicová 4, základná škola, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Základná škola Podjavorinskej, Cirkevná stredná odborná škola, Súkromná základná umelecká škola, Hotelová akadémia, Súkromná základná škola Dneperská 1, Základná škola Požiarnická, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, SOŠ, Diamond English, ZUŠ, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná škola, Komenského 2, Základná škola Bukovecká 17, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, SOŠ drevárska, Gymnázium Park mládeže 5, Stredná odborná škola technická, Základná škola Gemerská 2, ZŠ Abovská 36, Súkromné konzervatórium, SPŠ Strojnícka, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola Jantárová, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Gymnázium Poštová, Základná umelecká škola, Technická akadémia, Základná škola Staničná 13, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola, Levočská ulica 11, Gymnázium Javorová, Spojená škola internátna, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Gymnázium Školská, Základná škola, Lipová 13, základná škola, SOŠ ekonomická, Základná škola, Obchodná akadémia, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Základná umelecká škola Irkutská 1, Základná škola Grundschule Medzev

Základná škola, Východné Slovensko:, 2 z 13

Základná škola s materskou školou Smolník, multi, Základná umelecká škola v Medzeve, základná škola, Základná škola Paňovce, Základná škola Šemša, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola Jasov, ZŠ Ľubotice, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Spojená škola Mierová, ZUŠ, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Súkromná stredná odborná škola DSA, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, základná škola, École primaire, Základná škola Postupimská, základná škola, Základná škola Postupimská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Mateja Lechkého, Gymnázium sv. Edity Steinovej, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Bruselská 18, základná škola, základná škola, Konzervatórium Exnárova 8, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Gymnázium, ZŠ Fábryho, Stredná umelecká škola Exnárova 8, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, základná škola, ZŠ Masarykova 19/A, základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Základná škola Jozefa Urbana, Základná škola, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Škola úžitkového výtvarníctva, základná škola, základná škola, Základná škola Krásnohorské Podhradie, ZŠ Trebišovská 10, základná škola, Základná škola Myslavská, základná škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Športové gymnázium, Spojená škola Vojenská 13, Základná škola, Hotelová akadémia, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 3 z 13

základná škola, Súkromná ZŠ, Stredná odborná škola Jána Bocatia, základná škola, základná škola, Jazyková škola Empire, základná škola, Základna škola, základná škola, SPŠ Elektrotechnická, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Súkromná základná umelecká škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, základná škola, základná škola, ZŠ Tomášikova, Konzervatórium Košice, základná škola, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, Liečebno - výchovné sanatórium, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, základná škola, základná škola, Braille school, Praktická škola internátna, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, základná škola, ZŠ Drabova 3, základná škola, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, základná škola, základná škola, Základná škola Užhorodská 39, Vyšné Ružbachy, Obchodná akadémia Polárna 1, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lingua centrum, ZŠ Hroncova 23, Základná škola Polianska 1, Základná umelecká škola, Štátna jazyková škola, základná škola, ZŠ sv. košických mučeníkov, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 4 z 13

základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, Gymnázium Pavla Horova, Základná škola Belehradská 21, základná škola, Špec. základná škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Gelnica, lll.Zakladna skola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, ZUŠ Jána Pöschla, základná škola, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, základná škola, základná škola, ZŠ Vinbarg, základná škola, základná škola, Special institute, Školský areál Gymnázia Alejová, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Základná škola, základná škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, Obchodná akadémia Poprad, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, Základná škola Zemanská 2, základná škola, základná škola, Základná škola Zemanská 2, ZŠ Starozagorská, základná škola, základná škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Bernolákova 16, Súkromná ZŠ HUMAN, základná škola, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Základná škola Bajkalská

Základná škola, Východné Slovensko:, 5 z 13

Gymnázium Dominika Tatarku, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Šmeralova, ZŠ Mukačevská, ZŠ Levočská, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Krosnianska 2, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium J. F. Rimavského, Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Základná škola Kežmarská 30, Základná škola Kežmarská 28, Súkromná ZŠ Galaktická, Gymnázium sv. Františka Assiského, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, základná škola, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Stará škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola, Základná škola Ľudovíta Fullu, základná škola, Základná škola Slobody 1, Základná škola Vagonárska, Gymnázium sv. košických mučeníkov, základná škola, Ľudová škola umenia, Základná škola Považská 12, Špeciálna základná škola, Základná škola Gašpara Haina, základná škola, základná škola, Základna škola Dostojevského Poprad, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Košická 20, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 6 z 13

Materská škola - Bernoláková, základná škola Francisciho, základná škola, základná škola, ZUŠ Mikuláša Moyzesa, základná škola, ZUŠ, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Janigova, základná škola, základná škola, Vyšné Ružbachy, základná škola, základná škola, ZŠ Komenského, SOŠ Elektrotechnická, základná škola, Škola v prírode Gelnica - Thurzov, základná škola, SSOŠ Tatranská Akadémia, základná škola, ZŠ s MŠ sv. Kríža, základná škola, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, základná škola, Gymnázium sv. Františka Assiského, základná škola, Francisciho, Vyšné Ružbachy, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Povýšenia svätého Kríža, základná škola, základná škola, základná škola, specialna zakladna skola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Špeciálna základna škola, SOŠ, Stredné odborné učilište, Základná škola, základná škola, ZŠ Šrobárova, základná škola, Škola v prírode, základná škola, Základná škola s materskou školou, Rudník, Základná škola Poprad-Matejovce, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 7 z 13

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Nová Ľubovňa, Stredná priemyselná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Študentská ul., základná škola, základná škola, Spojená cirkevná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Veľký Lipník, ZŠ Záhradné, základná škola, základná škola, Gymnázium, ZŠ P. O. Hviezdoslava, základná škola, Základná škola s materskou školou, ZŠ Komenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ - tanečný odbor, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Pavla Emanuela Dobšinského, základná škola, ZUŠ v Lipanoch - Hudobný odbor, ZŠ Kúpeľná, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 8 z 13

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Egídia, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ 1. mája 12, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Jarná, základná škola, ZŠ Letná, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredné odborné učilište poľnohospodárske Štítnik, základná škola, Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Teplička, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 9 z 13

základná škola, základná škola, Základná škola s Materskou školou, základná škola, zakladná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Pčoliné, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Malá Ida, základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola Udavské, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Vechec, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 10 z 13

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Sv. Jána Krstiteľa, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola Malcov, Gymnázium Terézie Vansovej, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Komenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Hýľov, MŠ Dukelských hrdinov, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 11 z 13

ZŠ Fintice, základná škola, ZŠ Vinbarg, ZŠ Za vodou, ZŠ Vinbarg, základná škola, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Súkromná združená stredná škola Elektrotechnická, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, 1 ZŠ, ZŠ Veľký Šariš, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, umelecká škola M. Vileca, Gymnázium Duklianskych hrdinov, základná škola, základná škola, ZŠ Komenského, Gymnázium Sabinov, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Stredná priemyselná škola Snina, základná škola, Gymnázium, základná škola, Cyklošport Akvaristika ZUŠ - výtvarný odbor, Gymnázium, ZŠ Komenského - Hospodársky pavilón B, Špeciálna Škola, Jedáleň ZŠ Pavilon Hosp. A, ZŠ Komenského - A Pavilon Telocvičňa A, základná škola, ZUŠ Antona Cígera, základná škola, základná škola, ZŠ VJM, základná škola, , základná škola, Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, základná škola, ZŠ Komenského - Telocvičňa B, základná škola, ZŠ Komenského - B Pavilon, základná škola, Špeciálna základná škola Svit, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 12 z 13

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Škola v prírode, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SOU Strojárske SL, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ELBA, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Milpoš, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Východné Slovensko:, 13 z 13

základná škola, základná škola, Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, Pácini Általános Iskola

základná škola inde

Prešovský kraj (417x), Košický kraj (361x), Košice (140x), Spiš (123x), okres Košice - okolie (81x), okres Košice IV (79x), okres Košice I (71x), okres Bardejov (66x), okres Prešov (61x), okres Košice II (55x), okres Spišská Nová Ves (43x), okres Michalovce (43x), okres Trebišov (42x), Košice - mestská časť Juh (41x), okres Vranov nad Topľou (39x), Košice - mestská časť Staré Mesto (39x), okres Humenné (38x), okres Poprad (37x), okres Sabinov (36x), Južné Mesto (33x), Košice - mestská časť Západ (32x), Terasa (32x), okres Svidník (31x), okres Kežmarok (29x), okres Levoča (26x), Stredné Mesto (25x), okres Gelnica (24x), okres Stará Ľubovňa (23x), Košice - mestská časť Sever (22x), okres Rožňava (22x)
základná škola v Prešovský kraj
základná škola v Košický kraj
základná škola v Košice

Podobné, Východné Slovensko:

1071x vzdelavanie, 726x základná škola, 262x skôlka, 47x stredná škola, 30x univerzita, 6x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Východné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://vychodne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.